Wij gebruiken cookies voor de goede werking van onze website. Door voortzetting van uw bezoek, het gebruik van cookies accepteren u:

Gemeenschap Chemin Neuf – Katholieke Gemeenschap met een oecumenische roeping

Nederland
bandeau

Gebedsgroep

Een keer per week komen we op dinsdagavond samen voor gebed, lofprijzing en staan we open voor wat God ons wilt vertellen.

De Gebedsgroep is weer begonnen.

(niet tijdens schoolvakanties)


De Kerk, de christelijke Gemeenschap is tweeduizend jaar geleden ontstaan uit het gezamenlijke gebed van de eerste christenen, de leerlingen van Jezus. zoals toen, doet zich deze ervaring opnieuw voor!

Want ook de Gemeenschap Chemin Neuf is ontstaan uit een verlangen van leden van een gebedsgroep, die samen kwamen in de jaren '70 aan de 'Montée du Chemin Neuf' in Lyon.

De broeders en zusters van de Gemeenschap en van de Kring Chemin Neuf komen iedere dinsdagavond van 20:00 uur tot 21:00 uur samen voor dit gemeenschappelijk gebed van lofprijzing, zang en bidden met het Woord van God. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te bidden.

1 keer in de maand zal er een Net For God avond zijn.
Ubuntu
Ubuntu - ik ben omdat ik behoor

Toegang tot de films van NET FOR GOD De video's kopen bij de webshop van AME
bloc media chemin neuf fin bloc media chemin neuf