Wij gebruiken cookies voor de goede werking van onze website. Door voortzetting van uw bezoek, het gebruik van cookies accepteren u:

Gemeenschap Chemin Neuf – Katholieke Gemeenschap met een oecumenische roeping

Nederland

De Broeders Benedictijnen

De geschiedenis van dit klooster van de ‘Franse paters’ gaat terug tot 1901. Toen werd namelijk in Frankrijk een wet afgekondigd die aan bepaalde Franse kloosterorden grote beperkingen oplegde. Hierop vertrok een aantal kloosterordes uit Frankrijk.

Benedictijner monniken uit het Noord-Franse Wisques kochten in Oosterhout een mooi stuk grond. Daarop is een priorij gebouwd onder leiding van de architect-monnik Dom Paul Bellot. De kloostergebouwen werden een kunstwerk in baksteenarchitectuur en het eerste grote werk van Dom Bellot. Ze kwam gereed in 1907 en werd in 1910 tot abdij verheven. Dom Jean de Puniet werd de eerste abt.

 

Na 1918 mochten de monniken weliswaar terug naar Frankrijk, maar dat deden ze niet allen. Er waren inmiddels ook al een
aantal Nederlandse monniken ingetreden. uiteindelijk telde Wisques na 1920 weer 30 monniken en werd het een priorij onder leiding van Oosterhout. In 1928 werden Oosterhout en Wisques allebei zelfstandige abdijen die behoorden tot de congregatie van Solesmes Het klooster groeide vanaf begin jaren dertig uit tot een nagenoeg volledig zelfvoorzienende gemeenschap met allerhande bedrijfjes gericht op onder meer agrarische producten, kleding, kunstvoorwerpen en boeken. In 1941 waren er ongeveer 100 monniken.

In 1930 werd de kapittelzaal (nu recreatiezaal) gebouwd door Dom Hans van der Laan als architect. Samen met Nico van der Laan ontwierp hij ook het gastenverblijf. Dit werd het eerste bouwwerk op basis van de grondverhouding der getallen, een stroming in de architectuur die uiteindelijk in de Bossche School zou culmineren. Tenslotte werd er in 1956 een nieuwe, veel grotere kerk gebouwd, ontworpen door de Enschedese architect J.H. Sluijmer jr. in de stijl van de Bossche School. Naast het hoofdgebouw van het klooster zijn er ook de werkplaats met diverse ateliers, een loods voor karren en landbouwwerktuigen, een garage annex fruitbewaarplaats en een pompstation uit 1936-’37 rijksbescherming. De abdij was lange tijd bekend om haar pottenbakkerij en orchideeënkwekerij. Het kloostercomplex bevindt zich ten Noord-Oosten van Oosterhout (Nb) in een gebied dat in de volksmond bekend staat als ‘de heilige driehoek’: een driehoekig met een bomenrand omzoomd gebied waarop zijn gelegen: het klooster Sint Catharinadal (Norbertinessen), de Onze-Lieve-Vrouweabdij (Benedictinessen) en de Sint Paulusabdij (Benedictijnen).

In 1969 werd er een aparte Nederlandse congregatie van Benedictijnen gevormd waar de Oosterhoutse Sint Paulusabdij en Onze-Lieve-Vrouweabdij, alsook de Sint Adelbertabdij in Egmond en de Sint Willibrordsabdij in de Slangenburg (bij Doetinchem) deel van uitmaakten. De abdij Sint Benedictusberg bij Vaals bleef aangesloten bij de congregatie van Solesmes.noordzijde-1

Niet lang daarna echter begon de naoorlogse ontkerkelijking zich te manifesteren. Dit leidde ertoe dat er nauwelijks novicen meer waren waardoor de kloostergemeenschap kleiner werd en sterk ging vergrijzen. Steeds meer activiteiten zoals het landbouwbedrijf werden verpacht of afgestoten. Uiteindelijk moest de abdij in 2006 worden verlaten en gingen de 17 nog overgebleven monniken gezamenlijk wonen in het kloosterverzorgingshuis Zuiderhout in Teteringen, niet ver van Oosterhout.

Voorafgaand aan hun vertrek is er lange tijd gezocht naar een goede bestemming van de Sint Paulusabdij. Het liefst een bestemming die de traditie van werk en gebed voort kon zetten. Met de hulp van het bisdom en enkele vrienden van de abdijgemeenschap is dit gelukt.

Een Nieuwe Weg: de Gemeenschap Chemin Neuf

In het najaar van 2005 heeft wederom een 'Franse' religieuze gemeenschap besloten zich in Nederland te vestigen: de Gemeenschap Chemin Neuf heeft in de loop van 2006 de abdij van de Benedictijnen overgenomen. Om de overdracht zo goed mogelijk te laten lopen leefden de leden van de oude en nieuwe gemeenschap enkele maanden gezamenlijk binnen de muren van de abdij. Heden zet de Gemeenschap Chemin Neuf de traditie van de Benedictijnen op een moderne manier in de Sint Paulusabdij voort.

 

Broeders en zusters en een gezin leven, bidden en werken op dit ogenblik in de abdij en dragen het verlangen verder, om deze abdij als plaats van stilte en gebed, plaats van ontmoeting met God en met elkaar voor groepen en retraitanten mogelijk te maken. Ook andere gezinnen, die als leden van de gemeenschap buiten de abdij wonen zowel als leden van de 'Kring Chemin Neuf' en vrijwilligers dragen en steunen deze missie innerlijk en uiterlijk.

 


Ubuntu
Ubuntu - ik ben omdat ik behoor

Toegang tot de films van NET FOR GOD De video's kopen bij de webshop van AME
bloc media chemin neuf fin bloc media chemin neuf