GEBEDSDIENST
DONDERDAG 20 juni 2024

Uit de persconferentie uitgesproken door Zijne Zaligheid kardinaal Pierbattista Pizzaballa, Latijns patriarch van Jeruzalem, bij de terugkeer van zijn pastoraal bezoek aan Gaza van 15 tot 19 mei
2024.

Ik kwam Gaza binnen in de week van Pinksteren, wanneer we bidden om de
uitstorting van de Heilige Geest. Het was zeker een grote zegen om bij de
parochianen van Gaza te zijn. Ik was te midden van mijn volk dat zo te lijden heeft
onder de oorlog en de verwoesting die werd aangericht. Ik bracht de belofte van
nieuw leven met me mee, en ik was zeer verrast dat zij het waren die me een les
leerden die ik nooit zal vergeten: hun onwankelbaar geloof, vergezeld van
troostende glimlachen, heeft me getekend voor de rest van mijn leven (…)
Ik heb een pastoraal bezoek gebracht om mij op de hoogte te stellen van de
levensomstandigheden van de christelijke gemeenschap in Gaza. De schaal van de
verwoesting die ik zag was ongelooflijk en de levensomstandigheden, zoals het
gebrek aan water en elektriciteit en het ontbreken van veiligheid, zijn
verschrikkelijk. Het lawaai van de bombardementen is veelvuldig en op elk moment
voelbaar. Desondanks zag ik een eenheid onder degenen die hun dagelijks leven in
het klooster organiseerden en hun gebruik van elektriciteit, water en voedsel zo
beheerden dat het hen aan niets ontbrak.
Tijdens mijn bezoek aan de orthodoxe kerk bad ik met hen en bracht ik tijd door in
het klooster om alle bewoners te ontmoeten, evenals hun pastoor en bisschop, die
zeer onthalend waren. (…)
Aan het einde van mijn bezoek heb ik op zondag 19 mei 2024 het Pinksterfeest
gevierd met de parochie van Gaza, waarbij ik twee parochianen het sacrament van
het vormsel heb toegediend. Tijdens mijn homilie benadrukte ik twee belangrijke
punten: de noodzaak om de eenheid onder elkaar, die ik gezien heb en waarvan ik
getuige ben, te bewaren. (…) Ik riep hen ook op om, met de kracht van de heilige
Geest, de vlam van hoop brandend te houden in hun harten en levens, en ik
verzekerde hen dat wij als Kerk hen niet in de steek zullen laten en dat wij een van
de eersten zullen zijn om Gaza weer op te bouwen en de inwoners te helpen een
waardig leven te leiden.

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in het Heilige Land.

Aan te passen aan de plaats

 1. Over een paar dagen vieren de Oosterse Kerken Pinksteren, dit jaar
  anderhalve maand later dan de Westerse Kerken.
  Heer, wij danken u voor de rijkdom van deze kerken; moge uw Geest in hen blijven
  werken en mogen wij ons steeds meer door elkaar laten onderrichten.
 1. In 2025 vieren we de 1700ste verjaardag van het eerste Oecumenische
  Concilie van Nicea. Dat jaar zal de datum van Pasen gemeenschappelijk zijn voor al
  onze kerken.
  Heer, wij vertrouwen u alle voorbereidingen en initiatieven toe die zullen
  plaatsvinden om deze gebeurtenis te vieren, mogen zij een gelegenheid zijn voor
  hernieuwd elan op de weg naar eenheid.