De Goede Week en Pasen vieren we samen

Hieronder staat een overzicht van de vieringen in de Paulus Abdij.

Psalmzondag 2 april: 11 uur. Eucharistieviering die start met een processie voor de kerk.

Dinsdag 4 april: 20 uur. Verzoeningstijd. Stilte, gebed, biecht.

Witte Donderdag 6 april: 19 uur. Eucharistieviering met voetwassing, aanbidding, ontmoeting met Agape.

Goede Vrijdag 7 april: 19 uur. Goede vrijdag viering.

Stille Zaterdag 8 april: 21 uur. Paaswake. Eerst buiten met een vuur en daarna dansen en warme drankjes in de refter van de abdij.

Paaszondag 9 april: 11 uur. Paasviering met aansluitend koffie en paaseieren.

Daarnaast bent u zoals altijd welkom voor het ochtendgebed (8:30) en het middaggebed (12:00), met uitzondering van de dinsdagen, onze stilte dag. Wilt u iets heel bijzonders doen dit jaar?

Dan kunt u ook deelnemen aan het internationale paasfestival. Meer informatie vindt u hier.