Wachtlijst

VOORSTEL

Kom voor innerlijk genezing…

Een oproep om je te verzoenen met je levensgeschiedenis, door er een terugblik op te houden in het licht van Gods Woord.

Bezinningsdagen in stilte met onderricht, persoonlijk en gemeenschappelijk gebed en met persoonlijke geestelijke begeleiding.

Een persoonlijk intake-gesprek is nodig om je inschrijving te bevestigen.

KOSTEN

Tussen de € 200 – € 280

Als de kosten een belemmering zijn neem dan gerust contact met ons op voor een gepaste oplossing.