Voormalig voorstel

VOORSTEL

Kom voor innerlijk genezing…

Een oproep om je te verzoenen met je levensgeschiedenis, door er een terugblik op te houden in het licht van Gods Woord.

Bezinningsdagen in stilte met onderricht, persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, met persoonlijke geestelijke begeleiding.

Een persoonlijk gesprek is nodig om je inschrijving te bevestigen.

KOSTEN

Tussen € 180 – € 280

Het geld mag geen belemmering zijn. Neem contact met ons op als er een moeilijkheid is.