Registratie geopend

Voorstel

“Jezus had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief; en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan” (Johannes 13:1)

(English text below)

We zien er naar uit om samen de vreugde van Pasen te vieren!

We verwelkomen deelnemers uit veel verschillende landen: Nederland, België, Frankrijk, Duitsland… Een goede gelegenheid om je talenkennis op te frissen of nieuwe woorden te leren (en je voor te bereiden op de Wereldjongerendagen deze zomer ;-)).
Pasen is een bijzondere tijd van het jaar en een van de wezenlijkste momenten van ons christelijk geloof: Jezus overwon de dood en opende de weg voor de Heilige Geest! Een nieuwe schepping begint, een nieuw tijdperk! Dit is wat we elk jaar vieren. Van donderdag tot maandag begeleiden wij Hem in zijn lijden, dood en verrijzenis, van het laatste avondmaal tot de vroege ochtenduren in de tuin van zijn verrijzenis. Wat een verbazingwekkende reis! 
Kom en neem de tijd om in dit levengevende mysterie te duiken. De liturgie en de gemeenschappelijke tijden zullen ons helpen deze dagen ten volle te beleven! 
Als je in de gelegenheid bent, kom dan donderdag al, zodat je dieper kunt gaan en verder kunt komen in de vreugde van de opstanding!

We are glad that we will celebrate the joy of Easter together!

We are also happy to welcome participants from different countries: the Netherlands, Belgium, France, Germany…A good opportunity to refresh your knowledge of languages or to learn new words (and prepare yourself for the World Youth Days this summer ;-))
Easter is a special time of the year and one of the core moments in our Christian Faith: Jesus conquered death and opened the way for the Holy Spirit! A new Creation begins, a new era! This is what we celebrate every year. From Thursday until Monday we accompany Him in his suffering, death and resurrection, from the last supper until the early morning hours in the garden of his resurrection. What an amazing journey! 
Come and take time to dive in this life giving mystery. The liturgy and the common times will help us to live these days
fully! 
If you are able, join us already on Thursday, so you can go deeper and rise higher in the joy of the resurrection!

Program

Donderdag (6 april)
16.00-17.45 Welkom
19.00 Viering van het laatste avondmaal en voetwassing 
Welkomstbijeenkomst 

Vrijdag (7 april)
Stille tijd, persoonlijk gebed
15.00 De weg van barmhartigheid 
19.00 De viering van het kruis 
Film 

Zaterdag (8 april)
Onderwijs
Persoonlijke gebedstijd 
13.00-13.45 Welkom van de nieuwkomers 
Onderwijs
Verzoeningstijd 
Fraterniteiten
Voorbereiding van het Paasfeest 
21.00 Paaswake 
Feest 

Zondag (9 april) 
Paasontbijt 
Persoonlijke gebedstijd
11.00 Eucharistieviering
Eieren zoeken en BBQ
Workshops / Sport 
Getuigenissen
Fraterniteiten 
Grote “Verrijzenis worship” 

Maandag (10 april)
Terugblik op onze tijd samen 
Schoonmaak van het klooster 
11.00 Protestantse dienst 
Afscheid:-)

Thursday (6th of April)
16.00-17.45 Welcome
19.00 Celebration of the last supper and feet washing 
Welcome meeting 

Friday (7th of April)
Silent time, personal prayer
15.00The way of mercy 
19.00 The celebration of the Cross 
Film 

Saturday (8th of April)
Teaching 
Personal prayer time 
13.00-13.45 Welcome the new arrivers 
Teaching
Reconciliation 
Fraternities
Preparation of the Easter celebration 
21.00 Easter Vigil 
Party 

Sunday (9th of April) 
Easter breakfast 
Personal prayer time
11.00 Eucharist
Egg-hunt and BBQ
Workshops / Sports 
Testimonies
Fraternities 
Big “Resurrection worship” 

Monday (10th of April)
Looking back on our time together 
Clean-up the Monastery 
11.00 Protestant service 
Goodbye:-)

Transport

(English text below)

Je hebt bussen van:

Breda 327 (dir. Tilburg. Bushalte: Kloosterdreef. Dan 1 min lopen)
325 (richting Oosterhout. Bushalte: Busstation. Dan 15 min lopen)
Utrecht 400 (richting Oosterhout. Bushalte: Busstation. Daarna 15 min lopen)

You have busses from:

Breda 327 (dir. Tilburg. Bus stop: Kloosterdreef. Then 1 min walking)
325 (dir. Oosterhout. Bus stop: Busstation. Then 15 min walking)
Utrecht 400 (dir. Oosterhout. Bus stop: Busstation. Then 15 min walking)

Adres
Sint Paulus Abdij – Hoogstraat 80 – 4901 PK OOSTERHOUT – NL
Tel. +31 6 86237910 (Kinga)            

Dates 

(English text below)

(er zijn 2 opties, je kan aankomen op donderdag of op zaterdag op de volgende tijdenstippen): 

    1. Donderdag 6 april om 16:00 uur en eindigt op maandag 10 april om 12:00 uur.
Ontvangst: 16:00-17:45
    2. Zaterdag 8 april om 13:00 uur en eindigt op maandag 10 april om 12:00 uur. 
Ontvangst: 13:00-13:45

(you can arrive on Thursday or on Saturday) and the opening hours of the welcome desk:

1. Thursday 6th April at 16:00 and will finish on Monday 10th April at 12:00.
Welcome desk open 16:00-17:45
    2. Saturday 8th April at 13:00 and will finish on Monday 10th April at 12:00
Welcome desk open 13:00-13:45
If you can’t arrive in the opening hours of the welcome desk please let us know in advance.

Practical information

(English text below)

Wat mee te nemen:
Bijbel, aantekeningmateriaal, beddengoed, of een slaapzak met onderlaken, handdoeken, sportkleding, warme kleren, muziekinstrument (als je er een speelt)….
Belangrijk: De belangrijkste taal is Engels en Nederlands, om vertalingen te kunnen ontvangen moet je een FM-radio of je mobiele telefoon meenemen (controleer a.u.b. of er een FM-radio op je telefoon zit) met een koptelefoon.

What to bring:
Bible, things for taking notes, bed sheets, or a sleeping bag with bottom sheet, towels, sportswear, warm clothes, music instrument(if you play one)…
Important: The main language is English and Dutch, to be able to receive the translations you have to take either a FM-radio or your mobile-phone (PLEASE CHECK IF THERE IS AN FM RADIO ON YOUR PHONE) with headphones.

Finances

(English text below)

Kosten voor het weekend: 

Triduum & Paasfestival (donderdag- maandag): 90-110€.

Paasfestival (zaterdag-maandag): 60-80€

Deze bijdrage kan aan het begin van het weekend contant betaald worden of vooraf overgemaakt worden op de bankrekening van de Gemeenschap (NL30RABO 0122068971).

The contribution for the weekend:

Triduum & Easter-Festival: 90-110€

Easter-Festival : 60-80€

Can be paid at the beginning of the week end in cash or be send on the bank account of the Community in advance (NL30RABO 0122068971).

For every question don’t hesitate to contact us  by mail or phone: 
By mail:  jongeren.ccn@gmail.com
Or by phone +31 6 86237910 (Kinga)

PLEASE ANSWER ON THE FOLLOWING QUESTIONS AND SEND THEM BACK BEFORE MARH 31th TO HELP THE ORGANISATION! 
THANK YOU SO MUCH AND SEE YOU SOON!