Voormalig voorstel

VOORSTEL

Bidden en werken met de Gemeenschap Chemin Neuf

Een gelegenheid om samen met de Gemeenschap te bidden, te werken in en om de abdij en het gemeenschapsleven te ervaren. In de voetsporen van de Benedictijnen biedt het een kans om het dagelijks leven op een verfrissende manier te onderbreken en een adempauze te hebben.

Een deelnemer aan het woord:

Het Open Kloosterweekend, Ora @ Labora, was vorig jaar voor mij een grote ervaring. De combinatie van gebed, werken en gemeenschapsvorming is heel bijzonder. De dag begint ’s morgens met de Lauden, eigenlijk vind ik dat de mooiste gebedsdienst van de dag. In volkomen stilte kom je in de grote abdijkerk. Als deze dienst begint zijn de eerste woorden die worden gezongen: “Heer open mijn lippen en mijn mond zal Uw lof verkondigen”. Waarop direct de Doxologie volgt waarin eer wordt gebracht aan de Drieëne God. Hiermee wordt meteen de toon gezet naar het werk van deze dag: Ora et Labora. Dit samen gaan van gebed en arbeid is heel zinvol en staat ook in de traditie van deze 100-jarige abdij. Ook de broederlijkheid om met elkaar te werken ervaar ik als bijzonder. Het samen werken is ook een ontmoeten van mensen waar soms hele mooie gesprekken en getuigenissen uit kunnen voortkomen. Op deze manier kan ik ook wat bijdragen aan deze gemeenschap die mij dierbaar is geworden. Ora @ Labora is een gelegenheid om terug tot de bron te keren en onze dagelijkse bezigheden mét God te beleven.

KOSTEN

Tussen € 50 – € 75

Het geld mag geen belemmering zijn. Neem contact met ons op als er een moeilijkheid is.