GEBEDSDIENST
DONDERDAG 21 oktober 2021

Over milieubescherming

Uit de gezamenlijke verklaring van Patriarch Bartholomeos,  Paus Franciscus , en de Primaat van de Anglicaanse Kerk, Justin Welby, over de bescherming van het milieu, 7 sept 2021

De extreme weersomstandigheden en de natuurrampen van de afgelopen maanden hebben ons opnieuw, heel nadrukkelijk en tegen een hoge menselijke prijs, duidelijk gemaakt dat de klimaatverandering… een onmiddellijke en dringende kwestie van overleven is. […] Dit vereist veranderingen. Ieder van ons moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop we onze middelen aanwenden. Op deze weg is er nood aan een steeds nauwere samenwerking tussen alle kerken in hun engagement voor de zorg voor de schepping.  Samen,  ’t is te zeggen  gemeenschappen, kerken, steden en naties, moeten we het roer omgooien en nieuwe manieren ontdekken van samenwerken om traditionele barrières tussen mensen te slechten, om een eind te maken aan het wedijveren met elkaar om middelen , en om samen te werken. […]

Het is de eerste keer dat wij ons alle drie genoodzaakt voelen om samen de kwestie van milieu- […] (…) urgentie, de impact ervan op armoede […] en het belang van wereldwijde samenwerking aan de orde te stellen. Samen, namens onze gemeenschappen, doen we een beroep op de harten en geesten van elke christen, van elke gelovige en elke persoon van goede wil. […] We herinneren nogmaals aan de Schriften: “Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen” (Dt 30:19 – NBV vertaling). Kiezen voor het leven betekent offers brengen en terughoudendheid tonen. (…)

Ieder van ons – wie en waar we ook zijn – kan een rol spelen bij het veranderen van onze gezamenlijk antwoord op de ongekende dreiging van klimaatverandering en van de aantasting van het milieu. (…)

Zorg dragen voor Gods schepping is een spirituele zending die een geëngageerde reactie vereist. We leven op een kritiek moment. De toekomst van onze kinderen en de toekomst van ons gemeenschappelijke huis hangen ervan af.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in het Studium  te Chartres, Frankrijk

1/  de ‘Periode van de Schepping’  wordt sinds 2019 door de christelijke gemeenschappen over de hele wereld gevierd. Dit oecumenische initiatief begint altijd op 1 september, begin van het orthodoxe liturgische jaar, en eindigt op 4 oktober, het feest van de heilige Franciscus van Assisi.

Heer, we danken u voor het geschenk van uw Schepping en we smeken om uw hulp om haar te beschermen. Heer, wij vertrouwen u twee grote evenementen toe omtrent de toekomst van de aarde in 2021: de Conferentie rond biodiversiteit in Kunming, China in oktober en de 26e Vergadering rond klimaatverandering  (COP 26) in Glasgow, Verenigd Koninkrijk,  in november.

2/ Op 23 oktober vindt een ontmoetingsdag voor vrouwen plaats, getiteld  “Between them, God holds your hand”,   « Entr’elles, Dieu te tient par la main» .  Deze internationale conferentie, georganiseerd door tal van Franstalige evangelische kerken in Noord-Amerika, Europa en Afrika, wil  vrouwen van alle christelijke denominaties samenbrengen die willen groeien in geloof en ideeën uitwisselen.

Heer, kom en raak, sterk, troost en bemoedig elk van de deelneemsters aan dit evenement .

3/ De anglicaanse parochies van Grenoble en Lyon zullen de genade kennen om op 18 november in Grenoble het vormsel van meerdere gelovigen te vieren. Bij deze viering zal de anglicaanse bisschop van Europa, Robert Innes, aanwezig zijn.

Heer, zegen deze tijd van samen-zijn tussen beide parochies. Stort uw Heilige Geest uit over hun gelovigen, over elk van de gevormden en hun families.