Verenigd door dezelfde visie,
Eén passie,
Eén missie!

De visie van het
onzichtbaar klooster

Paul Couturier, Frans priester en pionier van de ‘geestelijke oecumene’ in 1944 deelt zijn visie:
“Als elke donderdagavond, de wekelijkse herdenking van Witte Donderdag, een steeds groter wordende schare christenen van alle gezindten zich zou vormen als een immens netwerk dat de aarde omcirkelt, als een uitgestrekt onzichtbaar klooster waar allen zouden opgaan in het gebed van Christus om eenheid, zou dat dan niet de dageraad van de eenheid van de christenen zijn die over de wereld zou aanbreken? Is het niet deze houding van oprechte, diepe, vurige geestelijke navolging waarop de Vader wacht om de zichtbare eenheid van het lichaam van de Kerk tot stand te brengen, om alle wonderen te verrichten die nodig zijn om in zijn zichtbare Kerk allen samen te brengen die Hem liefhebben en die zichtbaar getekend zijn met het zegel van de doop?”

Eén missie
‘Net for God’

Vanuit deze visie is sinds 2000 Net For God uitgegroeid tot een enorm wereldwijd netwerk:
EEN NETWERK VAN GEBED voor eenheid en vrede tussen landen, culturen en christelijke denominaties. Elke donderdagavond komen de leden van het Net for God-netwerk samen om te bidden voor de eenheid van de christenen.
OPLEIDINGSNETWERK
Elke maand behandelt een film een actuele kwestie van eenheid en getuigt van Gods liefde aan het werk in de wereld.
EVANGELISATIENETWERK
Leden van verschillende christelijke kerken werken en getuigen samen om de komst van het Koninkrijk van God op aarde te bespoedigen.


Een team met een missie

Om dit netwerk te weven en te bezielen, bidden en werken broeders en zusters van de Gemeenschap samen in het ImaGOhuis in Villeneuve d’Ascq (Lille, Frankrijk). Het team van Net for God wordt in zijn projecten bijgestaan door Neuf Media, het videoproductieatelier van de Chemin Neuf Community. Tenslotte biedt de Media School jongeren uit verschillende landen en kerken de mogelijkheid elk jaar ter plaatse te komen om opgeleid te worden tot ‘web missionarissen’.
De missie Net for God wordt gesteund door vele vrijwilligers en donateurs die haar in staat stellen haar verschillende evangelisatieprojecten uit te voeren.

PASSIE VOOR DE EENHEID
BID VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

Doe elke donderdagavond mee met de Gemeenschap en doe voorbede speciaal voor de problemen van eenheid in de wereld, met bronteksten uit verschillende christelijke tradities en verschillende intenties voor eenheid en verzoening.

PASSIE VOOR DE EENHEID
JEZELF VORMEN EN EEN FILM KIJKEN

Om ieders gebed en inzet voor de eenheid te ondersteunen, verdiep je je kennis van de kerken en de wereld. Voorbeelden van thema’s: CARLO ACUTIS | SICILE HOME LAND | IRENEY OF LYON | MARTYRS OF ALGERIA | MARTIN LUTHER KING | CHURCH PLANTING | HRANT DINK | STREETS OF HOPE…

PASSIE VOOR DE EENHEID
JE AANSLUITEN BIJ EEN ‘NET FOR GOD-PUNT’

Het NET FOR GOD-netwerk bestaat ook uit vele groepen over de hele wereld – meer dan 700 ‘NET PUNTEN’ – waar mensen elke maand samenkomen om onze film te bekijken, te delen en samen te bidden.