Veiligheidsbeleid

Als Chemin Neuf Nederland willen we een plek bieden waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Onderdeel daarvan is dat we als organisatie maatregelen hebben getroffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en incidenten op te lossen. Al onze leden en vrijwilligers kennen ons veiligheidsbeleid. Dit beleid kan je hiernaast downloaden.

VOG en vertrouwenspersoon

Daarnaast wordt voor alle vrijwilligers die met kinderen werken een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd. Als u grensoverschreidend gedrag of misbruik bij Chemin Neuf heeft ervaren, dan roepen wij u op om dat te melden. Dat kan bij de verantwoordelijke van de betreffende activiteit en bij de eindverantwoordelijke van Chemin Neuf Nederland. Ook kunt u dit melden bij de vertrouwenspersoon van Chemin Neuf Nederland. Bij haar vindt u een luisterend oor en zij denkt met u mee over eventuele stappen die gezet kunnen worden. Wanneer u een beroep doet op een vertrouwenspersoon, dan bent u vanzelfsprekend verzekerd van absolute geheimhouding.

Onze vertrouwenspersoon is Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos. Zij is bereikbaar via inkelaar@dds.nl