DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF
IN NEDERLAND

In 2003 kwamen de monniken van de sint Paulusabdij naar de gemeenschap Chemin Neuf met de vraag, of zij het leven van gebed en werk in het klooster zou willen voortzetten. Na een tijd van onderscheiding heeft de gemeenschap op 15 augustus 2005 “ja” gezegd.

In 2006 kwamen de eerste broeders en zusters van de Gemeenschap naar Nederland en leefden de twee gemeenschappen gedurende een half jaar tegelijkertijd in de abdij, om de praktische overdracht op een vloeiende manier te laten verlopen. De broeders Benedictijnen verhuizen in hetzelfde jaar naar Teteringen en vertrouwen de abdij aan de Gemeenschap Chemin Neuf toe.

Op 9 december 2013 werd de abdij door de broeders Benedictijnen officieel overgedragen aan de Gemeenschap Chemin Neuf.

Een gemeenschap van celibataire broeders en zusters en een echtpaar, uit verschillende landen leven, bidden en werken op dit moment in de abdij. Zij dragen het verlangen verder om deze abdij als plaats van stilte en gebed, plaats van ontmoeting met God en elkaar voor groepen en retraitanten mogelijk te maken.

Echtparen en gezinnen die als leden van de Gemeenschap buiten de abdij wonen, zowel als leden van de ‘Kring Chemin Neuf’ en vrijwilligers, dragen en steunen deze missie.

Sinds september 2018 is de gemeenschap Chemin Neuf in Nederland verbonden met de gemeenschap in België. De verantwoordelijke van deze grotere gemeenschap is zr. Ruth Lagemann.