EEN KATHOLIEKE GEMEENSCHAP
MET EEN OECUMENISCHE ROEPING

EEN VERZOENDE VERSCHEIDENHEID

in eenzelfde gemeenschap

Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!” Ps 133

Echtparen en alleenstaanden, vrouwen en mannen, uit verschillende landen en culturen, hebben wij gekozen voor het avontuur van het gemeenschapsleven in navolging van Christus.

Samengekomen in dezelfde buurt of onder hetzelfde dak, ervaren we dagelijks dat delen vermenigvuldigt. Delen wat we zijn maakt ons meer broeders en zusters.

Op deze nederige weg van een gemeenschappelijk dagelijks leven, ervaren wij hoe rijk de ontmoeting van onze verscheidenheid is wanneer zij door de smeltkroes van de verzoening gaat. Uit deze gemeenschap ontstaat de vreugde en viering die de kern van onze gemeenschap vormen.

EEN OECUMENISCHE ROEPING

“Laat hen allen één zijn” Joh. 17, 21

“Wij durven te geloven in de zichtbare eenheid van de Kerk en wij ontvangen de opdracht om ons daar met al onze kracht voor in te zetten.” Constituties p. 20

Met het verlangen ons het gebed van Jezus eigen te maken, die de eerste was om eenheid te bidden, bidden wij elke dag als volgt: “Heer Jezus, U die gebeden hebt dat allen één mogen zijn, wij bidden U voor de eenheid onder de christenen, zoals U het wilt, op de manier die U wilt. Moge uw Geest ons geven dat wij de pijn van de scheiding ervaren, dat wij onze schuld erkennen, en dat wij mogen hopen over alle hoop heen. Amen.”

“Wat we ook samen kunnen doen, laten we dat doen.” Katholieken, protestanten, evangelische, pinkstergelovigen, orthodoxen en anglicanen, wij delen ons dagelijks leven en dragen samen onze zending, zodat wij samen getuigen van de liefde van de Vader voor al zijn kinderen.
Op deze reis bieden wij verschillende oecumenische opleidingen aan en willen wij onze kerken bij ons betrekken en een sterke band opbouwen met de mensen om ons heen.

EEN MISSIONAIRE DYNAMIEK

Ten dienste van de Kerk en de wereld

“Aan Hem gehecht, hebben wij de moed om al onze charismatische gaven ten dienste van anderen te stellen.” Paus Franciscus

Als antwoord op de oproep van Christus en van de Kerk verbinden wij ons ertoe ons leven ten dienste te stellen van de mannen en vrouwen van onze tijd, waarheen de Geest ons ook zendt en leidt: op de hoek van de straat of aan de andere kant van de wereld, in de parochies die aan de Gemeenschap zijn toevertrouwd of in het beroepsleven, in onze plaatsen van vorming, in studentenhuizen of discipelscholen, en ook met straatkinderen.

Samen of individueel, ieder met zijn eigen charisma, willen wij “alle dingen voor alle mensen zijn” en Christus verkondigen. Met vrijmoedigheid en vurigheid durven wij te getuigen van het vuur dat ons bezielt bij jongeren, gezinnen, professionelen, gepensioneerden, adolescenten…

ENKELE CIJFERS

2400 mensen zijn betrokken bij de gemeenschap, die aanwezig is in 30 landen, in 80 bisdommen; onder hen zijn 400 gewijde celibatairen, waaronder 120 priesters. Een honderdtal broeders en zusters volgen hun filosofische en theologische studies aan verschillende universiteiten of hun spirituele en gemeenschapsvorming in de centra van de gemeenschap.
De Kring Chemin Neuf telt 3000 leden die, zonder lid te zijn van de gemeenschap, de zending en spiritualiteit van de gemeenschap delen.

In het kader van haar opdracht ten behoeve van de jongeren beheert de gemeenschap 25 studentenherbergen en organiseert zij zomerfestivals die enkele duizenden jongeren samenbrengen. Elk jaar zendt zij een twintigtal jongeren uit op internationale solidariteitsopdrachten in een tiental landen.
De Missie van Kana, die in 50 landen aanwezig is, brengt 5.000 toegewijde echtparen over de hele wereld samen. Elk jaar organiseert het meer dan 450 sessies en retraites voor koppels en gezinnen.
Sinds 1995 zijn 30 parochies in een tiental landen aan de gemeenschap toevertrouwd.

De gemeenschap beheert 8 vormingscentra die voor iedereen toegankelijk zijn en zet de zending van verschillende congregaties in 17 abdijen voort. Bovendien maken 51 onthaalhuizen de ontplooiing van het gemeenschapsleven en zijn missies mogelijk.

Geïnspireerd door de Heilige Geest,
de Chemin Neuf gemeenschap werd geboren
om de uitdagingen van de Kerk en de wereld van onze tijd aan te gaan.