TOEGEWIJDE BROEDERS & ZUSTERS

Het is de Geest die het verlangen naar een volledig antwoord opwekt; het is de Geest die de groei van dit verlangen begeleidt, het bevestigende antwoord tot zijn voltooiing brengt en vervolgens de trouwe uitvoering ervan ondersteunt. Het is de Geest die de geest van hen die geroepen zijn vormt en gestalte geeft, door hen aan te passen aan de kuise, arme en gehoorzame Christus, en door hen aan te sporen zich zijn zending eigen te maken.

Johannes Paulus II, Vita Consecrata, 19

Toegewijd aan het KONINKRIJK

In het hart van de Gemeenschap Chemin Neuf geven de broeders en zusters die het celibaat voor het Koninkrijk op zich hebben genomen, door hun toewijding blijk van een specifieke roeping van de Heer. Als een ‘lichtend teken’ in de Kerk zijn zij de voorboden van het Koninkrijk dat komt. Hun roeping, momenteel 400 (180 mannen en 220 vrouwen), openbaart en vertegenwoordigt in het midden van de Gemeenschap de meest innerlijke aard van de christelijke roeping en het streven van de hele Kerk: Jezus te volgen en met Hem verenigd te zijn.

De broeders en zusters die het celibaat hebben aangenomen, leven in het hart van de communiteit en delen het apostolische en missionaire leven in verbinding met echtparen en gezinnen. Zij volgen de Constituties van het Religieus Instituut Chemin Neuf, opgericht in 1992 door kardinaal Decourtray en erkend door Pauselijk Recht in 2009. “Wij verbinden ons door de openbare geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid om in gemeenschap met Christus te leven in een apostolische gemeenschap ten dienste van de eenheid van de Kerk en ten dienste van de mensen, in het bijzonder de allerarmsten.”

Aan GOD toegewijd

Toegewijd aan God in het celibaat willen religieuze broeders en zusters mannen en vrouwen zijn voor anderen, vrij in hun relaties en beschikbaar in gemeenschap met allen. Niets bezittend, alles delend, leven zij een leven dat haar zekerheid stelt in de Voorzienigheid. Vrij door de gelofte van gehoorzaamheid, beschikbaar voor elke zending, stellen zij zich gezamenlijk in dienst van het Evangelie.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan vorming, zowel in het begin als voortgezet. Het noviciaat van het Instituut is momenteel gevestigd in de abdij van Melleray (bisdom Nantes). Gedurende de eerste jaren van hun leven genieten alle celibatairen, mannen en vrouwen, een diepgaande filosofische en theologische studie, in samenwerking met verschillende theologische faculteiten (Parijs, Lyon, Rome, Kinshasa, Fribourg, enz.). Gedurende hun hele leven helpen tijden van vorming en retraite om hun liefde voor de Heer en hun apostolische ijver te versterken. Bij een levenslange verbintenis (na de jaren van tijdelijke professie) zegt degene die zich verbindt: “Ik wil mijn leven geven voor de eenheid van de Kerk.” Wij geloven dat dit offer de kern uitdrukt van onze gemeenschappelijke roeping en van de specifieke aspecten van ons religieuze leven.

Geworteld en OPGEBOUWD in Hem

Regelmatige geestelijke begeleiding stelt eenieder in staat om te groeien in vrijheid en onderscheidingsvermogen. Op dezelfde manier bieden het broederlijk leven en het wekelijks delen in broederschap een plaats van luisteren, nederigheid en leren van gemeenschapsonderscheid.

Het gebedsleven is een afwisseling van dagelijkse eucharistievieringen, getijden (ochtend- en avondgebed, gezamenlijk gezongen in onze huizen), persoonlijk gebed (gebed in de ochtend en aanbidding aan het eind van de middag) en charismatisch gemeenschapsgebed (de gebedsgroep op dinsdagavond).

Uw weg, God, is een heilige weg.” Psalm 77, 14

IN DIENST van het Evangelie

Onder de broeders worden degenen die geroepen zijn om priester gewijd te worden, geïncardineerd in het instituut Chemin Neuf. In 2021 zijn er 120 priesters en 50 broeders in opleiding. De priesters oefenen hun zending uit in verschillende bedieningen volgens de vraag van de Kerk en de missies van de Gemeenschap: parochies (er zijn 30 parochies toevertrouwd aan de Gemeenschap), vormingscentra, studentenhuizen, bejaardentehuizen en verschillende missies met jongeren, koppels, op scholen en met de allerarmsten.

Broeders en zusters, toegewijd aan het celibaat voor het Koninkrijk, zijn gewijd aan de dienst van het Evangelie. “Je moet nooit vergeten dat Jezus de basis is van ons instituut. Hij is degene die je ontmoette voordat je het Instituut binnenging. Hij is het die ons samenbrengt als gemeenschap van de Kerk om ons werkelijk tot zijn leerlingen te maken.”

Het is

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7

Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat je geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Kolossenzen 2, 6-7 (Constituties, 2).

Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.”

Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15

Het Chemin Neuf Instituut

Op 24 juni 1992 werd het Instituut Chemin Neuf voor priesters en religieuzen opgericht door kardinaal Albert Decourtray, aartsbisschop van Lyon, als een Klerikaal Religieus Instituut van Diocesane Recht.

Op 14 september 2009 werd het Instituut Chemin Neuf door kardinaal Franc Rodé, prefect van de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven, in het Vaticaan te Rome erkend als Klerikaal Religieus Instituut van Pauselijke Rechte.

Noviciaat in de Abdij Melleraye

Ontdek het noviciaat van de Chemin Neuf Gemeenschap via deze korte video (in het Frans).

Video van de engagementen voor het leven in de Gemeenschap
van zr. Stéphanie, br. Aron, br. Damien. 23 juni 2018