Wij komen één keer per maand samen om aan dit
enorme wereldwijde ‘net’ deel te nemen.

“Opdat zij allen één zijn… opdat de wereld gelooft, dat Gij Mij gezonden hebt” (Johannes 17, 21)

Een avond ziet er als volgt uit:

* Lofprijzing
* Net for God-film bekijken
* Deelmoment naar aanleiding van de film
* Gezamenlijk gebed
* Koffietijd en ontmoeting

person fishing in a body of water during nightime

Iedereen is welkom!

Het is meestal op een dinsdag van de maand, 20.00 uur tot 21.30 uur.
Eerstvolgende data: