KERKELIJKE EN BURGERLIJKE ERKENNINGEN

I. Canonieke erkenning

Op 20 april 1984 werd de Gemeenschap Chemin Neuf door kardinaal Albert Decourtray, aartsbisschop van Lyon, opgericht als een openbare vereniging van gelovigen.

Op 24 juni 1992 werd het Instituut Chemin Neuf, voor priesters en religieuzen opgericht, door kardinaal Albert Decourtray, aartsbisschop van Lyon, als een Klerikaal Religieus Instituut erkent door de Diocesaan rechte.

Op 14 september 2009 werd het Instituut Chemin Neuf door kardinaal Franc Rodé, prefect van de Congregatie voor de Instituten van het Godgewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven, in het Vaticaan te Rome, erkend als Klerikaal Religieus Instituut erkent door de Pauselijke Rechte.

Het algemene huis bevindt zich in de abdij van Hautecombe, 73310 Saint Pierre de Curtille, Frankrijk. De opening van nieuwe huizen van de Openbare Vereniging van de Gelovigen of van het Religieus Instituut in de bisdommen geschiedt, overeenkomstig het canoniek recht, in overleg met de bisschop van de plaats.

II. Burgerlijke erkenning

De Chemin Neuf Gemeenschap vraagt om burgerlijke erkenning in de landen waar ze genoemd wordt. Het soort erkenning verschilt van land tot land naar gelang van de nationale wetgeving.

In Frankrijk bijvoorbeeld is de Gemeenschap een wettelijk erkende Congregatie, bij decreet van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 juli 1993, bekendgemaakt in het Publicatieblad van 30 juli 1993. Haar hoofdkantoor is gevestigd te 49, Montée du Chemin Neuf, 69005 Lyon, Frankrijk.

De abdij van Hautecombe is een stichting die op 7 augustus 1826 door koning Karel-Felix als volwaardige rechtspersoon werd opgericht. De Algemeen Overste van het Instituut is de Voorzitter van de Stichtingsraad, die is samengesteld uit religieuzen van het Instituut Chemin Neuf.

De abdij van Oosterhout is aan het Instituut Chemin Neuf in 2013 volledig toevertrouwd. De overste van het Instituut in Nederland is p. Damien Artiges.