DE KRING CHEMIN NEUF

De Kring Chemin Neuf is ontstaan uit de apostolische activiteit van de Gemeenschap onder bijvoorbeeld echtparen, professionals, verzorgers en alleenstaanden. De Kring wordt beleefd op verschillende plekken en momenten, zoals deelname aan en hulp bij sessies, retraites en activiteiten in de plaatselijke parochie of kerk.

Pinksteren 1992

Naarmate de apostolische ontplooiing van de Gemeenschap vorderde, voelden steeds meer mensen zich thuis in de spiritualiteit van de Gemeenschap zonder zich geroepen te voelen zich ten volle in de Gemeenschap te engageren. Tegelijk moest de Gemeenschap haar verschillende opdrachten met naasten delen om de groei ervan het hoofd te bieden. Zo werd de Kring Chemin Neuf op Pinksteren 1992 geboren.

De Kring Chemin Neuf is dus een apostolisch lichaam, rondom de Gemeenschap verzameld, dat met de Gemeenschap haar Ignatiaanse en charismatische spiritualiteit, haar zending en haar broederlijk leven deelt.

Drie pijlers

Voor een periode van twee jaar, hernieuwbaar, verbinden de leden van de Kring zich tot:

1) PERSOONLIJK GEBED elke dag, ondersteund door het Woord van God en een Bijbelse en geestelijke vorming.

2) DE FRATERNITEIT BELEVEN door regelmatig (een keer per maand) samen te komen met een tiental leden, om te delen hoe de Heer hen leidt in hun leven, en elkaar te steunen in gebed. Elk jaar zijn er ook regionale of nationale bijeenkomsten van de Kring Chemin Neuf.

3) DE MISSIE BELEVEN met de Gemeenschap en de fraterniteit.

Een apostolisch lichaam

De Kring Chemin Neuf verenigt, net als de Gemeenschap, broeders en zusters die behoren tot verschillende christelijke kerken: leden van de katholieke kerk, orthodoxe kerken, oosterse kerken, het Anglicaanse kerkgenootschap, gereformeerde, lutherse, evangelische en pinksterkerken.

Zij is aanwezig in de meeste landen waar de Gemeenschap bestaat en vertegenwoordigt ongeveer 3000 geëngageerde personen.

Vandaag de dag zou de Gemeenschap de haar toevertrouwde opdrachten niet kunnen volbrengen zonder de inzet van de broeders en zusters van de Kring aan haar zijde.