Gegrepen door CHRISTUS

SAMEN,
Mannen en vrouwen,
Echtparen en toegewijde celibatairen,
Van alle talen en culturen,
Christenen van verschillende denominaties,
Katholiek, orthodox, protestants, evangelisch….

ZONDER TE WACHTEN,
Wijden wij ons aan het gebed,
Verlangen wij een broederlijk samenleven met iedereen,
Durven wij te getuigen van Gods werk in ons leven,
Kiezen wij ervoor om te dienen in de Kerk en in de wereld.

ONZICHTBAAR KLOOSTER


Net For God (NFG) is een wereldwijd netwerk van gebed en vorming voor eenheid en vrede tussen landen, culturen en christelijke denominaties, verenigd door één visie.

ONTMOET ONS

Gemeenschap Chemin Neuf
Sint Paulusabdij
Hoogstraat 80
4901 PK Oosterhout

vind ons!