GEBEDSDIENST
DONDERDAG 31 maart 2022

Open je hart

door p. Michel Evdokimov

“De kerk is één”, zei een 19e-eeuwse Russische theoloog. Eén, want het lichaam van Christus is ondeelbaar. Er is dus maar één lichaam, maar het is verscheurd, en de hele wereld lijdt, zonder het te weten, onder deze wonde. Afgezien van de theologische discussies, die altijd noodzakelijk zijn aangezien de Bijbel ons vraagt ​​om een ​​”intelligent” hart te hebben, moeten we de weg vinden naar ons gemeenschappelijke hart. Dit gemeenschappelijke hart heeft Christus getoond in zijn dood uit liefde voor alle mensen, en in zijn opstanding door zijn overwinning op de machten van de duisternis. “Het hart openen”, zou dit dan niet betekenen om in gemeenschap te treden met alle leerlingen van Christus, misschien zelfs met de gelovigen van alle godsdiensten, en misschien ook met alle mensen, om de wonden te helen van de verscheurdheid waaraan de wereld zo lijdt?

Fragment : Michel Evdokimov, ‘Ouvrir son cœur’ (Open je hart),
Desclée De Brouwer, 2004, pp. 151

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters uit Nantes.

In eenheid met onze broeders en zusters van Nantes en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

Voorbede-zang

1/ Een vijftig-tal mensen van alle leeftijden en alle situaties volgen momenteel de Alpha-cursus die plaatsvindt binnen de pastorale zone St. Donatien, St. François de Sales en St. Elisabeth in Nantes, die recent werd toevertrouwd aan de Gemeenschap Chemin Neuf. We prijzen U Heer voor dit prachtige traject, ontvangen van onze Anglicaanse broeders en we prijzen U voor elk leven dat omgevormd werd door de ontmoeting met Jezus Christus.

Wij vertrouwen U, Heer, de deelnemers toe aan deze cursus en aan alle Alpha-cursussen die momenteel plaatsvinden, in de parochie, in de gevangenis, op de universiteit of op de werkplek, opdat hun intimiteit met U mag groeien en dat ze dit jaar de paasgenade op een geheel vernieuwde manier mogen verwelkomen.

2/ In een gezamenlijk gebedsmoment kwamen de Orthodoxe Kerk, de Katholieke Kerk, de Verenigde Protestantse Kerk en de Evangelische Kerken van Loire-Atlantique bijeen op vrijdag 4 maart 2022 om te bidden voor de Vrede. Dit gebed werd georganiseerd door het nieuwe initiatief “Oecumenische Samenwerking”, dat werd opgericht op verzoek van de bisschop van Nantes, Mgr Percerou. Het brengt gemeenschappen en bewegingen samen die een roeping hebben voor de Christelijke Eenheid.

Heer, we vertrouwen U het werk van deze groep toe, hun gesprekken en hun verlangen om regelmatig samen te bidden. Moge de Heilige Geest de broederlijkheid tussen alle deelnemende Kerken versterken en hen licht schenken over de voor te stellen initiatieven binnen het bisdom Nantes.

3/ Op 24 februari lanceerde de Raad van Christelijke Kerken in Frankrijk (CECEF) een oproep voor vrede in Oekraïne. Het “moedigt alle kerken aan om hun concrete solidariteit te tonen met de getroffen bevolkingsgroepen en te bidden voor vrede en een onmiddellijke beëindiging van het conflict”, geïnspireerd door de woorden van de heilige Paulus: “Het is inderdaad Christus die onze vrede is: waarvan was verdeeld maakte hij een eenheid. In zijn vlees vernietigde hij de scheidingsmuur: haat. (Efeziërs 2:14)

Heer, geef uw vrede aan de twee volkeren van Rusland en Oekraïne. Wij vertrouwen u de politieke leiders en religieuze leiders van deze twee landen toe, zodat zij de smeekbeden van hun volkeren zullen horen en de wegen van vrede zullen kiezen. Help ons om troost te bieden aan degenen die lijden en help ons met hernieuwde ijver te volharden in gebed zodat het geweld tussen deze twee volkeren stopt en de vrede zegeviert.