GEBEDSDIENST
DONDERDAG 28 april 2022

Neen tegen het compromis en tegen duisternis!

door Eberhard Arnold

Liefde zonder compromissen – het moet worden benadrukt – staat niet gelijk met weekheid, zwakheid of de weigering om te strijden. Integendeel, wie absoluut vrede wil, moet de strijd aangaan met alle geestelijke machten die zich verzetten tegen vrede en liefde. Deze strijd betekent evenwel niet dat men kwaad berokkent of doodt. Want het is niemand toegestaan over zijn naaste te oordelen en te verklaren dat hij volkomen slecht is, volledig verworpen is en de dood verdient. De geestelijke strijd tegen alles in onszelf en in anderen dat ingaat tegen het leven, dat destructief is, schadelijk voor de gemeenschap en tegen God is, is er niet minder ruw om.

Een mens, die doordrongen is van leven en liefde, is een strijder. Hij is nooit hard voor zijn naaste; maar wanneer de hartstocht van een vurige liefde hem, zoals een vulkaan, ertoe drijft om de strijd aan te binden tegen het kwaad dat hij in zichzelf, in anderen en in de maatschappij ontdekt, kan dit worden uitgelegd als hardheid. Zijn strijd is zowel een privéaangelegenheid die alleen in de beslotenheid van zijn persoonlijke relatie met God kan worden gevoerd, als een publieke aangelegenheid die tegenover alle maatschappelijke kwesties tot uitdrukking moet komen in een resoluut verzet tegen al wat in de menselijke verhoudingen door kwaad wordt gekenmerkt.

Uittreksel uit : Zout en Licht door Eberhard Arnold (1883 – 1935),
Duits protestants theoloog), 2017, Uitgeverij Plough, p. 51-52

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters van Abbaye des Dombes.

(Aan te passen aan de plaats)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van Abbaye des Dombes en met een diep verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

1/ Gelovigen van de orthodoxe kerken hebben afgelopen zondag Pasen gevierd, soms in een klimaat van grote spanning en leed.

Heer, geef dat onze orthodoxe broeders en zusters overal – en vooral in Oekraïne, Jeruzalem, Rusland, Libanon – zich verbonden weten door uw aanwezigheid en door de vreugde van de verrijzenis. Met hen, bidden wij tot u.

2/ Verschillende broeders en zusters van de gemeenschap Chemin Neuf in de Abdij van les Dombes, hebben familie in andere christelijke kerken: zij zijn afkomstig uit de Lutherse Kerk in Letland, de Doopsgezinde Kerk in Benin en Frankrijk, de Evangelische Kerk in Burundi, of uit de Hervormde Kerk en de Assemblies of God in Tsjechië en Hongarije, de Verenigde Methodistische Kerk in Ivoorkust en de Grieks-katholieke Kerk in Hongarije.

Heer, aan U vertrouwen wij alle gezinnen toe waarvan leden tot verschillende kerken behoren. In deze Paastijd zegt U ons opnieuw: “Vrede zij met U”! Mogen de wegen van vrede, eenheid en verzoening zich tussen ons blijven openen. Met hen bidden we tot u.

3/ Vorige week startte in Zwitserland de ignatiaanse 30-daagse retraite van de Geestelijke Oefeningen voor de gemeenschap Chemin Neuf. Zoals elk jaar brengt de retraite mensen samen uit vele landen en uit verschillende christelijke geloofsovertuigingen. Onder hen zijn er 6 die een vormingsjaar afronden met de Anglicaanse gemeenschap van Saint Anselm in Lambeth Palace, London.

Heer, moge deze bijzondere tijd met U voor ieder van hen een gelegenheid zijn om verder te gaan op de weg van eenheid en broederschap tussen onze kerken. Met hen bidden we.