GEBEDSDIENST
DONDERDAG 22 september 2022

De gave van kennis

door Paus Franciscus

Vandaag wil ik een andere gave van de Heilige Geest belichten, de gave van kennis. Als we het over kennen hebben, gaan onze gedachten onmiddellijk uit naar het vermogen van de mens om de hem omringende werkelijkheid steeds beter te leren kennen en de wetten te ontdekken die de natuur en het universum beheersen. Het kennen dat van de Heilige Geest uitgaat, beperkt zich echter niet tot menselijke kennis: het is een bijzondere gave die ons doorheen de schepping de grootsheid en de liefde van God en zijn innige relatie met elk schepsel doet begrijpen.

Wanneer onze ogen door de Geest worden verlicht, worden zij geopend voor de aanschouwing van God in de schoonheid van de natuur en in de grootsheid van het heelal, en doen zij ons ontdekken dat alles tot ons spreekt over Hem en zijn liefde. Dit alles geeft ons een groot gevoel van verwondering en dankbaarheid! Dit is het gevoel dat we ook ervaren wanneer we een kunstwerk of een andere wonderlijke vrucht van menselijke genialiteit en creativiteit bewonderen: tegenover dit alles brengt de Geest ons ertoe om de Heer vanuit het diepst van ons hart te loven en in alles wat we hebben en zijn een onschatbaar geschenk van God te erkennen en een teken van zijn oneindige liefde voor ons.

[…]

De gave van kennis helpt ons om niet te vervallen in bepaalde buitensporige of verkeerde gedragingen. Het eerste is het risico dat we onszelf beschouwen als de eigenaars van de schepping. De schepping is geen eigendom dat wij naar believen kunnen beheersen, noch is zij eigendom van enkelen, van een handvol mensen: de schepping is een geschenk, een prachtig geschenk dat God ons heeft gegeven, opdat wij er zorg voor dragen en haar gebruiken ten bate van allen, steeds met groot respect en dankbaarheid. Het tweede verkeerde gedrag wordt vertegenwoordigd door de verleiding om te stoppen bij schepselen, alsof die het antwoord zouden kunnen bieden op al onze verwachtingen. Door de gave van kennis helpt de Geest ons om niet in deze dwaling te vervallen.

(.. )Wij hebben de schepping te beschermen omdat het een geschenk is dat de Heer ons heeft gegeven, het is het geschenk dat God ons heeft gegeven; wij zijn hoeders van de schepping.

Paus Franciscus, Algemene Audiëntie van 21 mei 2014

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

Opgesteld door onze broeders en zusters in Chambéry

1 – Sinds enkele jaren hebben grote orthodoxe, katholieke, protestantse en anglicaanse organisaties zich verenigd om christenen over de hele wereld aan te moedigen om van 1 september tot 4 oktober te bidden voor de schepping en samen concrete acties voor het milieu te ondernemen. Het thema van dit jaar, “Luister naar de stem van de schepping”, maakt ons ervan bewust dat we hebben te  luisteren naar de roep van de aarde en de roep van de armen.

Heer, met paus Franciscus bidden wij u: “De armen en de aarde smeken u: Heer, raak ons met uw kracht en uw licht om al het leven te beschermen, om een betere toekomst voor te bereiden, zodat uw Koninkrijk van rechtvaardigheid, vrede, liefde en schoonheid kan komen”.

2 – Heer, wij bidden u voor de eenheid van uw Kerk in de Savoye, wij vertrouwen u alle initiatieven ter bevordering van de eenheid toe die aan het begin van dit jaar worden opgezet. Wij vragen om uw zegen over de leiders van elk van de christelijke gemeenschappen in deze regio, geef hen de genade dienaren van de eenheid en ambassadeurs van broederlijke relaties te zijn.

3 – Heer, in dit kapitteljaar voor de hele gemeenschap van Chemin Neuf vertrouwen wij u de broeders en zusters toe die deze week bijeenkomen voor een tijd van gebed, bezinning en uitwisseling met het oog op het volgende kapittel. Kom en leid elk lid van de Gemeenschap door uw Heilige Geest, zodat deze tijd vrucht mag dragen.