GEBEDSDIENST
DONDERDAG 29 september 2022

Vuurdrager

(…)

Ik zal gloeiende sintels meedragen, om overal vuurhaarden te starten. Als ik ’s morgens mijn huis verlaat, zal ik mezelf afvragen: welke barrières zal mijn Heer van Liefde vandaag vernietigen, met het oog op een grotere Liefde? Welke deuren zal ik vandaag openen voor een grenzeloze Liefde? Welk vuur zal ik vandaag aansteken? Voor wie ga ik een vuur ontsteken?

(…)

Maar hoe durf ik te dromen van het aansteken van vuurhaarden, ik die in mijn handen alleen mijn arme groene en vochtige hout en een paar stervende sintels heb? Ik die nalaat goede en gewone dingen te doen, hoe zal ik buitengewone dingen doen?

Mijn kind, het gaat niet om het weinige dat je in je handen houdt. Het gaat er om, met dit kleine beetje in je handen, te naderen tot de ware vuurhaard, de enige vuurhaard die mijn Hart is. Dan worden je stervende sintels weer tot leven gewekt en droogt je groene hout op. Je denkt dat je bijna niets kunt; dit bijna niets, probeer het op een buitengewone manier te doen. Ik zeg niet spectaculair. Concentreer je op de meest gewone, op de kleinste dingen. Doe die op een buitengewone manier, dat wil zeggen door lief te hebben – door buitengewoon lief te hebben. Dan zal er vuur gaan branden. Dan zal het vuur je “opnemen”. Dan neemt het vuur je mee. Dan zul je drager van Vuur worden.

Uit Liefde zonder Grenzen, ed. Chevetogne, 1971

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

1. De scheppingsperiode die wereldwijd wordt gevierd door verschillende christelijke gemeenschappen vanaf 1 september (begin van het liturgisch jaar voor de orthodoxe kerken), zal eindigen op 4 oktober (feest van St. Franciscus van Assisi).

Heer, help ons met de uitnodiging aan ons dit jaar om “te luisteren naar de stem van de schepping”, om de juiste gesteltenis te vinden om samen voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen.
Dat we door het beoefenen van een ecologische spiritualiteit zowel de zachtheid als de bittere kreet van onze moeder Aarde kunnen horen, zoals ook de kreet van onze broeders en zusters, in situaties van kwetsbaarheid.

2. Synodiliteit neemt in de Orthodoxe Kerk en de Kerken van de Reformatie een belangrijke plaats in. Ook de katholieke kerk zet zich in voor deze dynamiek. Op dit pad van transformatie hebben we de bijdrage van de verschillende christelijke tradities nodig. Op 13 oktober is er in het centrum Sèvres, in Parijs, een bijeenkomst gepland met als thema: “Synodaliteit: welke uitdagingen voor de communio van de kerken.?”

Laten we bidden om steeds volgzamer te zijn aan de Heilige Geest, en dat we samen op weg gaan naar de communio van de kerken.

3. In de parochie Notre Dame des Peuples de Lucé vereist de ontvangst van verschillende culturen, verschillende generaties, die samen de parochiegemeenschap vormen, dat iedereen op zoek gaat naar wegen om te verwelkomen en zich te laten verwelkomen. Dit jaar worden nieuwe initiatieven voorgesteld om in gezinsverband te beleven, evenals een cursus voor de ouderen.

Moge de Heilige Geest een vrijplaats openen om het Goede Nieuws te verkondigen, aan wie dichtbij is en aan wie veraf is. Moge Hij ons inspireren om de vreugde van het evangelie door te geven.