GEBEDSDIENST
DONDERDAG 13 oktober 2022

Authentieke verzoening

Voor de apostel van de heidenen is de verzoening van de mens met God, waarvan hij een gezant is geworden (vgl. 2 Kor. 5, 20),  een geschenk dat van Christus komt (…).  Verzoening, voordat ze een menselijke inspanning is van gelovigen die hun verdeeldheid willen overwinnen, is een gratis geschenk van God.  Hoe kunnen wij dit Evangelie van verzoening verkondigen na eeuwen van verdeeldheid? (…) Verzoening in Christus kan niet worden bereikt zonder offer. (…) Dit is de revolutie die Paulus meemaakte, maar het is de christelijke revolutie van alle tijden. (…)

            Voor de Kerk, voor elke christelijke belijdenis, is dit een uitnodiging om het leven te zoeken door altijd naar het kruis van de Heer te kijken: dit is ons levensprogramma. Authentieke verzoening tussen christenen kan worden bereikt wanneer wij elkaars gaven weten te erkennen en wanneer wij in staat zijn, nederig en gewillig, van elkaar te leren (…).

            Als wij dit sterven aan onszelf beleven omwille van Jezus, wordt onze oude manier van leven naar het verleden verwezen (…), dan treden wij een nieuwe vorm van bestaan en van verbondenheid binnen (…)  Achterom kijken helpt en is des te noodzakelijker als we het geheugen willen zuiveren;  maar vasthangen aan het verleden, het geleden en begane onrecht steeds weer in herinnering blijven brengen en oordelen met uitsluitend menselijke criteria, kan ons verlammen en verhinderen om in het heden te leven. Het Woord van God bemoedigt ons en vraagt ons om het verleden achter ons te laten, om in het nu Jezus te volgen en in Hem een nieuw leven te leiden.

Homilie van paus Franciscus op 21 jan 2019,
gedurende de vespers bij het sluiten van de Gebedsweek  voor de Eenheid.

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap op Martinique en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

 1. In dit kapitteljaar van de Gemeenschap Chemin Neuf zijn broeders en zusters van de Gemeenschap  – die betrokken zijn bij de oecumene op Martinique – de ontmoeting aangegaan met broeders en zusters van andere christelijke denominaties, evangelicals,  adventisten… en dit ondanks de moeilijkheid om het vraagstuk van de christelijke eenheid in de Kerk van Martinique aan te pakken.

Heer, wij danken u voor al deze initiatieven. Moge de Heilige Geest ons creatief maken, en ons de durf geven om ondanks de moeilijkheden de ontmoeting aan te gaan.

2. “In Christus Jezus bent u allen kinderen van God door het geloof (…) er is geen Jood of Griek meer, er is geen slaaf of vrije, er is geen man of vrouw meer, want u bent allen één in Christus Jezus” (Gal 3:26-29).

Heer, wij bidden voor  eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen de katholieke kerk op Martinique: leid in het bijzonder de leden van de onlangs opgerichte groep “ « Mémoire, Identité et Métissage   (Herinnering, identiteit en  ras-vermenging ) naar een steeds grotere eenheid van de persoon, en naar eenheid van de volkeren die de ervaring van creolisering beleven.

 3.  In 2014 werd de Chemin Neuf-gemeenschap door Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, geroepen om in Lambeth Palace te komen wonen en bidden.  Onlangs, op 8 september 2022, werd de Gemeenschap verwelkomd in de Episcopaalse Kathedraal van St John the Divine in New York (VS).

Heer, wij danken u voor al deze stappen naar christelijke eenheid en wij bidden voor onze broeders en zusters van de anglicaanse en episcopaalse kerken. “Vader, breng allen tot eenheid” (Joh 17:21).