GEBEDSDIENST
DONDERDAG 18 mei 2023

De Geest en de Kerk

van 13 april tot 25 mei lezen we uit het boek van Pierre Ganne, s.j. (1904 – 1979), ‘de gave van de Geest, lessen over de h.Geest’ (Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint,  uitg. Le Centurion).

Een van onze tijdgenoten schreef: “We moeten de stilte van God respecteren.
Toen ik heel jong was, kwam ik er niet toe om te zwijgen. Dus sprak ik in plaats
van God. Ik sprak tegen mezelf van binnen en ik stelde me voor dat het God
was die tegen mij sprak”. Dus, vaker dan we denken, is onze kleine trots aan
het werk met zijn constant gebabbel. En dus zorgt God ervoor ons door de
woestijn te laten trekken. Het is echter belangrijk de bedoeling te beseffen
waarmee God ons daarheen leidt, waarom de Geest ons met alle macht naar
de woestijn drijft. Hij wil erkend worden door de menselijke vrijheid. Het is niet
meer maar ook niet minder dan dat, want van deze ontmoeting hangt de hele
betekenis van de Kerk af. Buiten deze ontmoeting immers, tussen God en de
vrijheid van de mens en van de mensen, heeft de Kerk geen betekenis meer. En
als we niet willen dat de Kerk een macht is die ons een taal oplegt in de naam
van God, moeten we terugkeren naar de bron, namelijk de gave van de Geest
die de Kerk zelf altijd heeft erkend.
De woestijn is ook de plaats waar de keuze voor het geloof, voor de hoop, zich
kan manifesteren. En alleen de keuze voor de kracht van liefde kan echt de
grondslag zijn voor de mens om te hopen. […]. Hoe de echte hoop te
onderscheiden? Degene waarop de mens kan vertrouwen? De wereldse
machten en krachten leggen hun taal op door te zeggen: “Uw hoop, uw geluk
hangt van ons af. Neem ze onbewogen aan en laat je subjectiviteit buiten
beschouwing. Die interesseert ons niet! »
Zo komt de band aan het licht die de Geest en de Kerk verenigt. De Kerk erkent
zichzelf als voortdurend afhankelijk van de gave van de Geest. Zij is dus niet de
bezitter van de waarheid. De relatie van de Geest en de Kerk is van in het begin
en uitsluitend een liefdesrelatie.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, pp 104-105

Voorbeden

 1. Voor het eerst in de geschiedenis waren tijdens de kroning van
  koning Charles de leiders van verschillende kerken aanwezig en
  werden zij uitgenodigd om samen voor de koning te bidden.
  Heer, we vragen u om dit werk van eenheid tussen de kerken in het
  Verenigd Koninkrijk voort te zetten en koning Charles te zegenen in
  zijn dienst.
 2. Na de Lambeth-conferentie die plaatsvond in juli/augustus 2022
  wordt de Anglicaanse gemeenschap nog steeds geconfronteerd met
  de uitdagingen van verdeeldheid, vooral met betrekking tot de
  zegening van koppels van hetzelfde geslacht.
  Heer, we vragen U voor de Anglicaanse Gemeenschap om het
  verlangen naar dialoog te hernieuwen, het verlangen om samen alle
  uitdagingen van onze wereld aan te gaan.
 3. Heer, wij danken u voor het bestaan ​​van de Saint Anselm-
  gemeenschap in Lambeth Palace, wij danken u voor alles wat u
  gedurende deze jaren hebt gegeven. We vragen u om degenen te
  zegenen die volgend jaar lid zullen worden van de Community, en om
  de verantwoordelijken van de St. Anselm Community te inspireren nu
  zij voor financiële uitdagingen staan.