Van 15 tot 20 Januari heb ik deelgenomen aan de internationale week van de gemeenschap Chemin Neuf in Tigery nabij Parijs. Samen met zuster Ruth en Rick VanLier (Nederlandse theoloog die in Antwerpen woont) hebben we Nederland en België vertegenwoordigd.

De internationale week is een week van ontmoeting tussen de verantwoordelijken van de 33 landen waar de Gemeenschap aanwezig is. Een week om nieuws te delen, samen te trainen in verantwoordelijkheid, de vruchten te plukken van ons Algemene Kapittel en dank te betuigen voor de voorzienigheid van de Heer in de afgelopen 50 jaar…
En niet te vergeten het proeven van de specialiteiten van onze landen!

De eenheid onder de christenen was centraal in deze week en een mooi moment was waar we onze broeders en zusters om vergeving vroegen en elkaar zegende. Ook hebben we de beweging rondom de moties weer wat verder gebracht op het gebied van de wijkfraterniteit, oecumene en integrale ecologie.

Tijdens deze laatste sessie werd de kloof tussen Noord en Zuid pijnlijk duidelijk tussen belang natuur\klimaat aan de ene kant en voedselzekerheid aan de andere kant. Aan deze moties wordt vervolg gegeven door enerzijds een centraal coördinatie team op te richten, maar zeker ook door nationale initiatieven.

We hebben ook teruggekeken naar de afgelopen 50 jaar en de voorzienigheid welke ons ten deel is gevallen (zie enkele foto’s hieronder).

Op de foto’s zie je de jonge oprichter Laurent Fabre (met bril), de weg genaamd Chemin Neuf waar het allemaal begonnen is (vanuit kerktoren links omhoog), het recente bezoek aan paus Franciscus van huidige leider Francois Michon, oprichter Laurent Fabre en Etienne Veto welke recent tot bisschop is gewijd, en ten slotte de start van het 50 jarig jubileumfeest in Hautecombe.

Verslag van Hans van Meijl, verantwoordelijke Chemin Neuf Nederland