GEBEDSDIENST
DONDERDAG 22 APRIL 2021

Laat God Zijn werk doen

Gebedsdienst voorbereid door de broeders en zusters van Pelussin, Frankrijk

Tekst van Christoph Friedrich Blumhardt

Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919), Duits luthers theoloog en een van de grondleggers van het christelijk socialisme in Duitsland en Zwitserland.

Probeer je niet te druk te maken, maar laat God nederig het werk doen. Dan zal er zeker iets van God komen. We moeten altijd onthouden: “Laten we ons inhouden! We moeten niet belangrijk worden, we moeten niet proberen onze ideeën op te dringen. Jezus leeft, en Zijn overwinning moet je eerste zorg zijn.
Dit betekent dat je moet leren je eigen zwakheid, je eigen armoede en je eigen beperkingen te aanvaarden, vooral wanneer het moeilijk wordt. Het is alleen door uw zwakheid dat onze Heiland Zijn werk kan doen (2 Kor. 12:9). Hij kan aan wat jij niet aankan! Wees daarom voorzichtig met het doordrukken van je eigen ideeën, zodat je ego niet de overhand krijgt.
Het is vaak beter niet te veel betrokken te raken bij andermans zaken en overal een stem in te willen hebben, omdat we meestal niet echt weten wat het juiste is om te doen. Uiteindelijk kan alleen God de dingen rechtzetten. Vooral wanneer er sprake is van ziekte, armoede of de bolwerken van de verleiding, zult u uw hulpeloosheid moeten beseffen. Je hoeft geen ridder in blinkend harnas te zijn die klaar staat om de duivel te verslaan – nee, we moeten leren een stapje terug te doen in geloof en hoop en de kracht van Jezus stevig in het centrum houden. Hij is nabij, en wat wij het meest moeten verlangen is dat Hij zijn wonderen en tekenen verricht. Als dat gebeurt, kunnen we ons verheugen.

Christoph Friedrich Blumhardt, Everyone belongs to God, Plough Publishing House, 2015, page 118 

Voorbeden

1/ Wij bidden tot U voor alle plaatsen waar ouderen welkom zijn: tehuizen, bejaardentehuizen, EHPAD, ziekenhuizen. Mogen deze inrichtingen plaatsen zijn van delicate aandacht voor deze vaak kwetsbare mensen, plaatsen van vrede en samenleven. In de residentie van Les Bleuets in Pélussin worden regelmatig groepen voorgesteld rond het Woord dat het broederlijk leven bevordert.
Moge de heilige Geest ons de moed geven om met durf en vindingrijkheid deze nieuwe tijd van leven te begeleiden en bruggen van vriendschap tussen de generaties te slaan.

2/ De Oecumenische Groep van het gebied Pilat Rhodanien is al een jaar niet meer bijeengekomen. Haar activiteiten liggen stil en de betrekkingen tussen de leden van onze verschillende christelijke gemeenschappen zijn onder druk van de gezondheidssituatie verslechterd.
Heer, wij bidden tot U voor alle Christenen van onze regio Pilat Rhodanien. Wij vertrouwen U in het bijzonder de nieuwe priester van de parochie van Pélussin toe, pater Marcin, en Joël, de pastoor van de Verenigde Protestantse Parochie van Frankrijk.
Moge de Heilige Geest onze eenheid in het bidden voor elkaar nieuw leven inblazen en versterken, en de dringende noodzaak aanmoedigen om de banden weer aan te halen boven ons gebrek aan moed en onze kwetsbaarheid uit.

3/ Het oecumenisch tijdschrift “Unité des Chrétiens”, dat in het Frans verschijnt, viert zijn 50-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid hebben de voorzitter van de Katholieke Bisschoppenconferentie, de voorzitter van de Vergadering van orthodoxe bisschoppen en de voorzitter van de Protestantse Federatie op 14 april een videoconferentie gehouden over de balans van de afgelopen decennia, en ook over de uitdagingen en de toekomst van de oecumene “om te laten zien dat onze verschillen geen scheidingen zijn”.
Moge de Heilige Geest in ons het gebed en verlangen blijven opwekken om deze zichtbare eenheid van christenen tot stand te zien komen.