Voorbereid door de broeders en zusters van foyer Henri Planchat, Puteaux, France

Over de gastvrijheid

Henri Nouwen

GEDURENDE DE PAASTIJD STELLEN WIJ U VOOR OM VERSCHILLENDE MODERNE GEESTELIJKE AUTEURS TE VOLGEN, MEERDERHEID HERVORMD

Henri Nouwen (1932-1996) was een Nederlandse katholieke priester en een belangrijk geestelijke auteur van de 20e eeuw. Hij heeft les gegeven aan Yale University en Harvard University en heeft lang gewerkt met mensen met een handicap, hij woonde in een huis van de Ark-gemeenschap in Canada.

Gastvrijheid is in de eerste plaats het creëren van een ruimte waar de vreemdeling kan binnen treden en vriend worden. Gastvrijheid betekent niet dat je mensen wilt veranderen, maar wel anderen een ruimte geven waar er iets kan veranderen. Gastvrijheid gaat niet over het overhalen van anderen naar onze kant, maar over het bieden van een vrijheid die niet door scheidslijnen wordt door-lopen. Het klinkt paradoxaal, maar gastvrijheid wil een lege ruimte creëren, geen angstaanjagende leegte, maar een ruimte waar de vreemdeling kan binnen komen en ontdekken dat hij vrij geboren is. Vrij om de eigen liederen te zingen, de eigen taal te spreken, de eigen dans te dansen. Een warm welkom is niet een subtiele uitnodiging om de levensstijl van de gastheer te omarmen. Een warm welkom stelt de gast in staat een eigen manier van leven te vinden.

Henri Nouwen, Open uw hart. De weg naar onszelf, de ander en God. Lannoo, Tielt, 1998. Vertaling uit het Nederlands

Voorbeden

1 / In Puteaux heeft de gemeenschap Chemin Neuf een gasthuis voor jonge professionals, een plek die getekend is door een sterke sociale en culturele mix. In dit huis woont ook een deel van het team van de jongerenmissie (18-30j) dat zich toelegt op de pastorale zorg voor jongvolwassenen.

Heer, we bidden U voor wie we dagelijks en op onze plaatsen van missie begeleiden, dat ze mogen groeien in de durf om U te zoeken en in het verlangen om U te kennen. Wij vertrouwen u allen toe die in de verschillende landen de jongerenmissie dragen evenals de voorbereiding van de hoogtepunten van de zomer toe.

2 / Heer, we vertrouwen U de actuele problemen toe waarmee jonge professionals geconfronteerd worden. In de buurt van La Défense, de grootste zakenwijk in Europa, ligt de thuisbasis van de Chemin Neuf-gemeenschap van Puteaux, te midden van de uitdagingen waarmee de professionele wereld te maken heeft.

Omdat “afstand houden” de dagelijkse praktijk, de verhouding tot het werk en de teamrelaties verstoort, bidden wij U, Heer, voor de jonge mensen die de motivatie, smaak en betekenis van hun taken verliezen. Wil mensen op hun pad brengen en ook plekken die hen voedsel en hoop geven.

3 / Dit jaar bestaat het werk “patronage le Navire” 150 jaar. Bij deze gelegenheid vieren we zijn geschiedenis en zijn uitstraling binnen de stad Puteaux. Dit werk is sinds 2010 toevertrouwd aan de gemeenschap Chemin Neuf en verwelkomt de kinderen van de buurt die elke woensdag komen spelen en bidden.

Heer, wij bidden U voor deze volkse pastorale zorg en voor allen die met kinderen en jongeren werken. Mogen zij op deze plaatsen waar de Kerk aanwezig is een bron van vervulling vinden waardoor zij de Liefde van God voor hen kunnen ontdekken en ontvangen.

4 / Vanwege het tijdsverschil tussen onze liturgische kalenders, vieren de meeste orthodoxe kerken dit jaar Pasen op 2 mei.

Heer, wij danken U voor de aanwezigheid en vriendschap van onze Orthodoxe broeders en zusters die gelovig het Licht van Uw Opstanding verwachten. Zegen de patriarchen, de leiders van de gemeenschappen en alle gelovigen over de hele wereld.