GEBEDSDIENST
DONDERDAG 05 oktober 2023

Soekot

Op de vijftiende dag van de zevende maand, als de oogst van het land is gehaald, moet bij zeven dagen het feest van Jahwe vieren. Haal op de eerste dag citrusvruchten, palmblaren, twijgen van loofbomen en wilgetakken bijeen en wees vol vreugde voor Jahwe uw God, zeven dagen lang. Ieder jaar moet gij zeven dagen feest vieren voor Jahwe; dat is een blijvende wet, al uw geslachten door. In de zevende maand moet gij dat feest vieren. Zeven dagen achtereen moet ge in loofhutten wonen; iedere geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Dan zullen de komende geslachten blijven beseffen, dat Ik de Israëlieten in loofhutten heb doen wonen, toen Ik hen uit Egypte leidde. Ik ben Jahwe uw God       (Lev 23, 39-43)

Deze week viert de Joodse gemeenschap Soekot. Het is een joodse feestdag van een week die vijf dagen na Jom Kipoer plaatsvindt. Het is één van de drie Joodse pelgrimsfeesten. Soekot viert de oogst en herdenkt de wonderbaarlijke bescherming die God aan de kinderen van Israël gaf toen ze Egypte verlieten.

De traditie is om een ​​hut te bouwen die bedekt is met gebladerte (een zogenaamde Sukkah), om gedurende de week in te wonen en om de specifieke “Vier Soorten” planten mee te nemen.

Van alle Joodse feestdagen is Soekot de enige waarvan de datum geen historische gebeurtenis lijkt te herdenken. De Torah verwijst ernaar onder twee namen: “het Feest van de Oogst” en “het Loofhuttenfeest”, die elk een motief voor de feestdag uitdrukken.

“Het Feest van de Oogst” omdat in Israël de gewassen in de winter groeien en in het late voorjaar klaar zijn om geoogst te worden. Sommigen van hen blijven echter een paar maanden op de velden drogen en zijn pas in de vroege herfst klaar om te oogsten.

“Het Loofhuttenfeest” herdenkt de tijdelijke woningen die God maakte om zijn volk te beschermen toen ze Egypte verlieten: sommigen zeggen dat dit de wonderbaarlijke wolkkolom van Gods glorie was die hen beschermde tegen de woestijnzon, terwijl anderen zeggen dat dit de tenten zijn waarin ze leefden tijdens hun 40-jarige reis door de Sinaï-woestijn.

Een ander element van de Soekot-viering is het bijeenhouden van de Vier Soorten (arba’a miniem): een etrog (soort geurige en smakelijk citrusvrucht) , een palmblad (loelav), drie mirtetakken (hadassiem)  en twee wilgentakjes (aravot). Elke dag van de week (behalve Shabbat) nemen leden van de Joodse gemeenschap de Vier Soorten, reciteren er een zegen over, verzamelen ze bij elkaar en zwaaien ze in de zes richtingen: rechts, links, vooruit, omhoog, omlaag en terug. De wijzen uit de Midrasj vertellen dat de Vier Soorten de verschillende soorten persoonlijkheden vertegenwoordigen die deel uitmaken van de gemeenschap van Israël, persoonlijkheden die, hoewel verschillend, in eenheid samengebracht worden op Soekot.

Op de laatste dag van Soekot, Simchat Tora (‘Vreugde der Wet’) wordt de cyclus van de jaarlijkse Toralezing beëindigd en weer opnieuw begonnen. Om de blijdschap over de Tora te uiten, danst men met de Torarollen in de synagoge.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “