GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 november 2023

Heer, God van vrede, hoor onze smeekbeden!

“Heer, God van vrede, verhoor ons smeekgebed!
We hebben zo vaak en zo veel jaren geprobeerd
om onze conflicten op te lossen met onze kracht en ook met onze wapens;
zo veel momenten van vijandigheid en duisternis;
zo veel bloedvergieten; zo veel levens verbrijzeld,
zo veel hoop begraven…
Maar onze inspanningen zijn tevergeefs geweest.
Nu, Heer, help ons!
Geef ons vrede, leer ons vrede, leid ons naar vrede.
Open onze ogen en onze harten en geef ons de moed om te zeggen:
“nooit meer oorlog”; “door oorlog raakt alles vernietigd”.

Geef ons een infuus van moed
om concrete actie te ondernemen om vrede op te bouwen.
Heer, God van Abraham en de Profeten, God van Liefde
die ons geschapen heeft en ons oproept om als broeders en zusters te leven,
geef ons de kracht om elke dag vredestichters te zijn;
geef ons het vermogen om met welwillendheid te kijken
naar alle broeders en zusters die we tegenkomen op on ze weg.
Maak ons beschikbaar om te luisteren
naar het roepen van onze medeburgers die ons vragen
om onze wapens om te zetten in instrumenten van vrede,
onze angst in vertrouwen, en onze spanningen in vergeving.

Houd brandend in ons de vlam van de hoop,
opdat we met geduldige volharding
de keuze voor dialoog en verzoening kunnen maken,
opdat eindelijk de vrede moge zegevieren.
En mogen dan de woorden “verdeeldheid, haat, oorlog”
verbannen worden uit het hart van ieder mens!
Heer, ontwapen onze tong en onze hand,
vernieuw onze harten en gedachten,
opdat het woord dat ons samenbrengt altijd “broeder” moge zijn,
opdat de stijl van ons leven moge worden: shalom, vrede, salam! Amen”.

Gebed voor vrede in het Midden-Oosten “Heer God van de vrede, hoor onze smeekbeden!” door paus Franciscus, in juni 2014 in het Vaticaan, bij de ontmoeting tussen de president van de staat Israël, Shimon Peres, en de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk: “Maranatha, kom o Heer! “