GEBEDSDIENST
DONDERDAG 02 maart 2023

Geroepen om wachters en boodschappers te zijn

Uit het boek “Betrekkingen tussen christenen en joden”
van de Fédération Protestante de France,  Editions Olivetan, 2022

door Haïm Korsia , Opperrabbijn van Frankrijk

De teksten die onze gemeenschappelijke geschiedenis vormen, -buiten de Bijbel, wat reeds essentieel zou zijn- , fungeren als verbindingen die het mogelijk maken ons op een juiste afstand van elkaar te bevinden. Niet om ons te dwingen ons voortdurend op elkaar af te stemmen, maar om ons te verplichten er altijd bewust van te zijn waar de ander staat (…)

Wij, joden en christenen, zijn geroepen om zowel wachters als boodschappers te zijn, zoals die “wachters die de wacht houden in de nacht“, in  Jesaja, 21. Want inderdaad, onze gemeenschappelijke gevoeligheid voor het statuut van alle minderheden, ons luisteren naar de bijbelse oproep om de vreemdeling lief te hebben “want jij was een vreemdeling in het land Egypte“, onze rol als doorgevers van geschiedenis en herinnering, zijn voor ons een plicht (…)

Onze onderlinge nabijheid, die in het dagelijks leven wordt beleefd, blijkt reeds uit onze respectieve benaderingen van de teksten. Als er één Torah is, leiden de verschillende lezingen ervan tot vele soorten jodendom, en hetzelfde geldt voor het protestantisme en haar variaties (…)

Het is veel gemakkelijker een waarheid te verkondigen, in dit geval die van de broederschap, dan haar waar te maken. Als vrijheid en gelijkheid relatief objectieve waarden zijn, dan is broederschap altijd te vervolmaken, omdat ze  nooit een stand van zaken is maar een roeping.

Voorbeden

(en aan te passen aan de plaats)

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1 / altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om  ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hun trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
Laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “