GEBEDSDIENST
DONDERDAG 30 september 2021

Evangeliseren is een profetische taal vinden

van Metropoliet Emilianos Timiadis

[…] Het geloof doorgeven, evangeliseren, veronderstelt dat men het terrein verkent om de waarden en on-waarden te ontdekken die erin verborgen liggen. We staan voor een braakliggend en bewegend terrein dat desoriënterend werkt.

Waarom?

Omdat tot nu toe evangelisatie gebeurde rekening houdend met twee dimensies: plaats en context. Nu verschijnt er een derde dimensie: die van onze versplinterde werelden, van de mobiliteit.

Bovendien is evangeliseren niét het pogen om volgelingen te krijgen door de “prijs” te verminderen, door het niveau van wat gevraagd wordt te verlagen.

Evangeliseren betekent de profetische taal herontdekken, recht op het doel af gaan -door de waarheid niet in zilverpapier te wikkelen. Evangeliseren is eraan herinneren dat het evangelie van christenen vraagt ​​om te zijn zoals anderen en tegelijkertijd totaal anders.

Dit is de dynamiek van alle evangelisatie: ernaar streven om te laten zien hoe het paasmysterie geloofwaardig kan zijn in deze wereld […].

Metropoliet Emilianos Timiadis, Uit een preek in de orthodoxe parochie van Fribourg, 29/06/1986
In “Semaine de prière pour l’unité chrétienne. Document d’accompagnement”, p. 20
(gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Begeleidend document, p. 20)

Voorbereid door onze broeders en zusters te Reims.

Voorbeden

1/  “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om het missionaire proces te verbinden met de zorg voor de eenheid van christenen. En toch,  gaan de missionaire inzet van de Kerk en haar oecumenische inzet hand in hand. Want door onze doop zijn we al één lichaam en zijn we geroepen om in gemeenschap te leven. God heeft ons tot broeders en zusters gemaakt in Jezus Christus. “

Heer, we vertrouwen u al onze plaatsen van zending toe, opdat we – met de Heilige Geest – niet gaan getuigen van onze verdeeldheid, maar van de liefde die u voor elk mens hebt. We vertrouwen u in het bijzonder de zendingsweek van 17 tot 23 oktober in de parochie van St. Vincent de Paul te Reims toe.

2/ Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigt dat de Schrift “een voortreffelijk hulpmiddel  is in de machtige hand van God tot het bereiken van de eenheid”. Alles dient in het werk te worden gesteld om christenen aan te moedigen samen de Schriften te lezen. Inderdaad, dit versterkt de band van eenheid die hen al verenigt, opent hen voor het één-makend handelen van God en versterkt het gemeenschappelijke getuigenis van het Woord van God.

Heer, we vertrouwen u alle oecumenische bijbelleesgroepen toe, en in het bijzonder deze die christenen van de Verenigde Protestantse Kerk van Reims en van de Katholieke Kerk samenbrengt. We bidden voor de oecumenische vormingssessies, met name deze van het Centre Sèvres, van het Instituut voor Theologie van Les Dombes, en van het Oecumenisch Instituut Tantur in Jeruzalem.

3/ Ter gelegenheid van het Symposium over “Communicatie voor Sociale Rechtvaardigheid in het Digitale Tijdperk”, mede georganiseerd door de Wereldraad van Kerken (WCC) en de Wordl Association of Christian Communication (WACC), op 13-15 september 2021, hebben deelnemende theologen, religieuze leiders, politici, studenten, journalisten of communicatieprofessionals,  samen nagedacht over de kwestie van de digitale rechtvaardigheid.

Heer, we vertrouwen u de digitale technologieën toe -die zowel kansen als uitdagingen bieden. We bidden dat christenen van alle kerken ze gebruiken om uw evangelie te verkondigen in vrede en dat ze kunnen werken aan de Eenheid en de groei van uw Lichaam.