GEBEDSDIENST
DONDERDAG 13 juni 2024

voor wie wil intreden in het klooster van de Eenheid (Chevetogne)…

Brief van P. Lambert Beauduin, 19 februari 1940

Aan al diegenen die hier willen intreden zou ik willen voorstellen om elk
particularisme bij de poort achter te laten en in alles het universele te zoeken:
dat geldt voor iedereen, vooral op het vlak van de theologie, de kunst, de
ascese enz. Met welk middel: het irenisme! Alles laten gebeuren in een geest
van vrede, van naastenliefde. De monniken van Amay [naar hun eerste
vestigingsplaats] moeten de cultus, de passie voor de eenheid hebben op elk
gebied. Bijvoorbeeld: vaderlandsliefde is prima, maar niet in Amay. Het betreft
hier een hoger ideaal. De riten? In beide riten (oosterse en Latijnse) moet men
hetzelfde terugvinden, dezelfde Christus! Er zijn geen Grieken meer, noch
joden, noch heidenen, meer dan Christus.
Men moet de ambitie niet hebben om zelf iets te doen, te realiseren. Men
moet zich aan een taak durven toewijden. Het zal voor mij om het even zijn wat
ik doe, maar daarbij zal ik mijn ziel laten vullen door dit gemeenschappelijk
ideaal, in de intimiteit met het vleesgeworden Woord.

Roger POELMAN, Lettres « théologiques » et apophtegmes de Dom Lambert, in “Veilleur
avant l’aurore”, Colloque Lambert Beauduin, Editions de Chevetogne, 1978, p. 227

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters van het klooster Heilig Hart te Berchem, België

Aan te passen aan de plaats

3. Van 3 tot 5 mei vond in Bornem bij Antwerpen de tweede editie plaats van
het oecumenische familiefestival “Art of Faith” plaats onder de kernwaarden
“ervaren, ontmoeten, bemoedigen”. De 1500 deelnemers van verschillende
christelijke denominaties konden hun gemeenschappelijk geloof in Jezus
beleven en vieren, in een ongedwongen sfeer, doorheen christelijke muziek,
workshops, sport en spel en allerlei vormen van creativiteit.
We bidden U, Heer, bemoedig allen die op de een of andere manier dit festival
mogelijk maken. Geef dat dit festival de komende jaren verder kan uitgroeien
tot een plek van ontmoeting onder christenen van verschillende kerken in
België, een plek van samenzijn en gebed voor de eenheid. Heilige Geest, geef
dat veel jongeren en gezinnen de weg naar dit christelijk familiefestival mogen
vinden en er kunnen proeven van Uw liefde en van wat het is om vreugdevol
Kerk te zijn.

4. De Antwerpse Raad van Kerken (ARK) vierde recent haar 50-jarig bestaan met
verschillende activiteiten en gebedsmomenten. De ARK heeft zich tot doel
gesteld de oecumenische contacten in Antwerpen te bevorderen en de
christenen onder elkaar gevoelig te maken voor het belang om samen hun
geloof te kunnen en mogen belijden en beleven met het oog op de eenheid.
Het is een hele uitdaging, want het geloofslandschap evolueert snel in deze
interculturele en multireligieuze stad.
We bidden U, Heer, moge de ARK in de komende jaren ontmoeting en gebed
tussen christenen in Antwerpen met een hernieuwde dynamiek blijven
aanmoedigen en ondersteunen. Moge Uw Geest allen die naar de eenheid
onder de christenen streven verlichten en bemoedigen. Ontsteek in hen nieuw
vuur en versterk hun hoop dat de komende jaren de Blijde Boodschap van
Christus velen zal bereiken en raken die Jezus nu nog niet kennen.