GEBEDSDIENST
DONDERDAG 11 november 2021

Een bijdrage aan eenheid en wereldvrede

Uit het UNESCO-manifest 2000

Is wereldvrede mogelijk? Tegen welke prijs ?

Meer dan de instituten is  de menselijke verantwoordelijkheid hiervoor doorslaggevend.

Vrede zal op een dag zegevieren volgens de idealist, want ze is goed.

De realist zal tegenwerpen: oorlog kunnen we niet afschaffen, deze zit in de aard van de dingen en in de menselijke natuur.

Vanuit het perspectief van verantwoordelijkheid beslissen noch de sterren, noch statistieken of onze genen voor oorlog en vrede, maar onze vrije wil.

Bovendien worden oorlog en vrede niet door hen beslist, maar door mijzelf, door mijn dagelijkse keuze voor onenigheid of eensgezindheid. De vraag is niet: “Wanneer en hoe zal de wereld in vrede leven?” “Maar eerder:” Wat zal ik vandaag aan vrede doen? “

Het Manifest voor een Cultuur van Vrede 2000 pleit voor deze houding:

“Bewust van mijn deel van de verantwoordelijkheid (…), verbind ik mij in mijn dagelijks leven, mijn familie, mijn werk, mijn gemeenschap, mijn land, mijn regio om: al het leven te respecteren, geweld af te wijzen, mijn generositeit te ontsluiten, te luisteren om te begrijpen, te ijveren voor het behoud van de planeet, solidariteit te herontdekken”.

Deze punten zijn niet nieuw, hun lijst blijft open. Het nieuwe is gelegen in de oproep tot verantwoordelijkheid.

Vaak voedt een fundamentele verscheurdheid in de mens zelf de explosie van extern geweld tegen de ander. Politieke macht heeft de neiging om uitbarstingen van geweld te systematiseren, te rationaliseren en te rechtvaardigen, waardoor ze de vorm van oorlog krijgen. De vijand wordt gezien als degene wiens onderwerping of eliminatie de collectieve woede zal sussen. (…)

Ware vrede daarentegen heeft met bekering en metanoia te maken.

UNESCO-manifest 2000

https://france.upf.org/ressources/reflexions/625-une-contribution-a-l-unite-et-a-la-paix-mondiale

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters van Mont Carmel Village in Avranches, Frankrijk.

1/  Heer, we vertrouwen u toe allen die bezorgd zijn over de gevolgen van de rapporten over seksueel misbruik in de Kerk. We bidden U voor de slachtoffers, dat zij een luisterend oor vinden bij wie hiervoor zijn aangesteld. We bidden ook voor de daders, dat ze  hulp, begeleiding en zorg vinden op hun weg.

Laten we de aanwezigheid van de heilige Geest afsmeken in heel deze zoektocht naar waarheid, herstel, genezing en barmhartigheid.

2/ In Frankrijk koos de religieuze congregatie “Notre Dame du Mont Carmel” in 2015 voor een alliantie met de Gemeenschap Chemin Neuf. Zoals in de loop van haar lange geschiedenis, heeft de congregatie zich aangepast aan een nieuwe roeping, door haar Moederhuis in Avranches, dat een verpleeghuis voor oudere zusters is geworden, open te stellen voor andere vrouwelijke congregaties. De Gemeenschap Chemin Neuf deelt het dagelijkse leven van de gemeenschap en de liturgie en zorgt voor het beheer van deze plaats (en verwelkomde nu ook , als bewoner van het verpleeghuis, zeer recent een eerste oudere broer van de Chemin Neuf-gemeenschap.)

Heer, we zegenen u voor alle genaden en voor alle zorg die in dit huis werd gegeven sinds de oprichting ervan, vrucht van uw Heilige Geest. We vertrouwen u alle senioren toe die momenteel worden verwelkomd en de verdere groei van dit huis om u beter te dienen.

3/ In het bos van Compiègne in Frankrijk, op 11 november 1918, markeerde de ondertekening van de wapenstilstand het einde van de “Grote Oorlog”. We zegenen u voor de overheden die de wijsheid en de moed hebben gehad om terug vrede te brengen tussen volkeren. Moge uw Heilige Geest de  regeringen  inspireren om vrede, gerechtigheid en berouw te zoeken.

We bidden u in het bijzonder voor de landen die momenteel in oorlog zijn. En meer nog, we bidden dat al uw kinderen vredestichter moge zijn.