GEBEDSDIENST
DONDERDAG 6 MEI 2021

Gemeenschap, geen uniformiteit

Gebedsdienst voorbereid door de broeders en zusters van Hautecombe, Frankrijk

Tekst van Eberhard Arnold

Eberhard Arnold (1883-1935), Duits Lutherse theoloog, met zijn vrouw Emmy oprichter van de “Bruderhof” gemeenschap.

Tijdens de Paastijd nodigen wij u uit om verschillende moderne spirituele auteurs uit de traditie van de reformatie te volgen.

Alleen diegenen onder ons die een open, oprecht en gewillig hart hebben, zullen er in slagen om eendrachtig te zijn in hun overtuigingen.

We hebben het nooit verontrustend gevonden dat mensen met andere overtuigingen dan de onze, naar ons toe kwamen.
Door een Geest die niet van ons afkomstig is maar die ons overstijgt, geloven we dat we de waarheid op het spoor kunnen komen door een vrije uitwisseling van onze ideeën. Dus hoe verschillend onze meningen ook zijn, we zullen allen verenigd worden door een uiteindelijke waarheid. Elkeen zal, vanuit zijn eerdere overtuigingen, waarachtige elementen  aanbrengen en die terugvinden. Hoe gevarieerder onze afkomst, hoe vruchtbaarder deze diversiteit zal zijn. Eenheid wordt niet bereikt door dwang. Alleen de Heilige Geest, met zijn kracht tot innerlijke overtuiging, leidt mensen vanuit vrijheid van mening naar ware eenheid.

Eberhard Arnold, God’s Revolution,  The Plough Publishing House 1997, p 38

Voorbeden

1/ Deze zomer vindt in Taizé een Weekend van de Vriendschap plaats, dat in het teken staat van de ontmoeting van jonge moslims en christenen, rond het thema: “Gezamenlijk handelen voor menselijke broederschap en het beschermen van de Schepping”. Naast het delen van het dagelijks leven van de broeders van Taizé, zullen er bijeenkomsten en workshops plaatsvinden met betrekking tot het wederzijdse leren kennen van christenen en moslims.
Heer, wij danken U voor dit initiatief. Kom en begeleid de voorbereiding van dit gebeuren en bereid de harten voor van zij die zullen deelnemen.

2/ De Anglicaanse Kerk van Lyon, Trinity Church, kan, net als veel andere kerken, nog steeds niet samenkomen voor de liturgie. Andere zijn gedwongen om hun capaciteit tot gastvrijheid te beperken, waardoor veel gelovigen verhinderd worden om deel te nemen.
Heer, wij vertrouwen u allen toe die lijden omdat zij al lange tijd niet meer met hun christelijke gemeenschap samen kunnen bidden. Geef hen de genade om zich op een andere manier te herbronnen, en om in U hoop en vreugde te vinden.

3/ In de abdij van Hautecombe vindt momenteel de grote 30-daagse retraite plaats. Deelnemers zijn echtparen, jongeren die het hele jaar in vorming zijn,  leden van de gemeenschap Chemin Neuf, uit verschillende landen en christelijke kerken.
Heer, we danken U dat U elk van deze retraitanten samenbrengt om een tijd van nabijheid met U te beleven. Moge uw Heilige Geest hen met kracht en zachtheid blijven leiden.