GEBEDSDIENST
DONDERDAG 9 december 2021

Luisteren en dialoog: wegen van menselijkheid

door mgr. Jean-Claude Boulanger

Luisteren en dialoog zijn tegenwoordig belangrijpe topics.   Voor belangstellenden is er een breed aanbod aan methoden van actief luisteren. Veel jonge koppels vragen bijvoorbeeld om dit aspect te kunnen uitdiepen. Als luisteren en dialoog de basis zijn voor de liefde in het koppel en in het gezin, dan zijn ze ook van belang voor heel het sociale leven, voor elk kerkelijk leven. Het luisteren en de dialoog die we in onze kindertijd hebben meegemaakt bepalen ook onze groeimogelijkheden als mens. De mens wordt tot mens in relatie, in communicatie, in taal.

Maar het is het hele wezen van de mens dat tot woord wordt .

Het is niet zonder reden dat God zichzelf tot Woord maakte, het vleesgeworden Woord, de Logos. Maar het is het hele wezen van Jezus dat ons de Vader openbaart. Iets zeggen kan je enkel voor een oor dat luistert, voor een blik die schouwt, voor een hart dat aandachtig is. Dit is de bron van elke dialoog. De betekenis van het Griekse woord waaruit onze term “dialoog” voortkomt, is het inderdaad het woord tussen twee mensen.

Menselijke wijsheid heeft vaak het belang, maar ook de moeilijkheid om te luisteren, vertaald in spreekwoorden. Er is een gezegde dat “de natuur ons twee oren en slechts één tong heeft gegeven, opdat we meer zouden luisteren en minder zouden spreken”. “Wie spreekt, zaait, wie luistert mag oogsten”, voegt een ander Perzisch gezegde eraan toe. […]. Leren luisteren naar iemand is soms het grootste geschenk dat we kunnen geven. Laten we echter niet vergeten dat het oor dan wel hoort, maar alleen het hart écht luistert. Echte liefde hangt samen met de mate waarin we wederzijds naar elkaar luisteren. Luisteren heeft een psychologische en zelfs therapeutische dimensie, maar ook een spirituele dimensie. En dit is een fundamentele dimensie van het mens-zijn.

Mgr.Jean-Claude Boulanger,
De weg naar Nazareth, een dagelijkse spiritualiteit,
Desclée de Brouwer, 2002, pp. 58-59

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters uit Roucas, Marseille (Frankrijk)

1 / Het bisdom Marseille heeft aanvaard om een familie van Syrische vluchtelingen te verwelkomen die gerepatrieerd werden dankzij de gemeenschap van Sant ‘Egidio. Onze fraterniteit heeft kunnen bijdragen aan de opvang, en heeft zich kunnen inleven inde tragedie die deze families hebben meegemaakt.

Heer blijft onze harten openen voor deze broeders die nood hebben aan alles, sta niet toe dat we ongevoelig zijn voor deze tragedies.
Schenk uw kracht aan allen die zich inzetten om hen te helpen. Moge hun moed en durf ons hart – dat aan zulke tragedies gewend raakt – wakker schudden.

2 / De Raad van Kerken van het Midden-Oosten heeft het thema gekozen en uitgewerkt voor de “Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen” die in januari begint: “We hebben zijn ster in het Oosten gezien en we zijn gekomen om hem eer te bewijzen”. In Marseille werkt de Gemeenschap Chemin Neuf  mee aan toenadering tot de christenen van de Oosterse Kerken door een gemeenschappelijke viering voor te bereiden.

Heer, inspireer ons in deze contacten, en open ons hart voor de ontmoetingen met onze broeders en zusters uit deze onrustige regio, de regio waar U hebt gekozen om ons vlees aan te nemen en onze menselijke conditie te delen.

3 / In zijn toespraak tot de Heilige Synode van de Cypriotische Orthodoxe Kerk op 3 december hernieuwde paus Franciscus zijn verlangen om de oecumenische dialoog te verdiepen, waarbij hij Barnabas als voorbeeld nam die het eiland evangeliseerde vanaf de eerste eeuw na Jezus Christus. Archimandrite Ignace Sotiriadis, secretaris voor buitenlandse zaken van de Heilige Synode van de Grieks-orthodoxe Kerk, zei van zijn kant dat “dit bezoek de weg effent naar de toekomstige eenwording van christenen”, tegelijkertijd ook uitnodigend tot geduld.

Heer, geef dat onze katholieke en orthodoxe kerken op Cyprus, in Griekenland en overal ter wereld, in navolging van het voorbeeld van Barnabas, zoon der vertroosting, samenwerken aan de missie om het evangelie naar de mensen te brengen en vertroosting te brengen aan al onze broeders in nood.