GEBEDSDIENST
DONDERDAG 16 december 2021

Luisteren en dialoog: wegen van menswording

door Mgr Jean-Claude Boulanger

Luisteren, dat is aanvaarden om verder te gaan op het pad waar de ander ons roept en ons voorstelt om hem te ontmoeten.  Luisteren veronderstelt zwijgen, stilte en tegenspraak verdragen, de tijd laten aan het woord om duidelijker te worden. Het woord is beducht voor stilte. Er is vaak een leegte, een afwezigheid, een doodse stilte. En toch, wat zou spreken zijn zonder stilte, wat zou er worden van muzieknoten die hun spel afwisselen met stiltes?

Zonder stilte wordt het woord gebabbel, terwijl het juist woord van leven is. Als een mens zou besluiten de tong zeven keer in de mond rond te draaien vooraleer te spreken, zou er minder loze praat zijn, maar veel meer dialoog.

Zoals Madeleine Delbrêl zei: “Als je van elkaar houdt, dan ben je graag samen, en als je samen bent, dan praat je graag met elkaar. Als je van elkaar houdt, luister je graag naar de ander, helemaal alleen, zonder andere stemmen die je storen.

Het gevaar dat altijd op de loer ligt, is om de ander op te sluiten in kant-en-klare categorieën. We weten van tevoren wat hij gaat zeggen, ruim voordat hij spreekt.

Bernard Shaw zei met de hem eigen humor: “de slimste man die ik ken is mijn kleermaker. Elke keer als hij me ontmoet, meet hij me de maat opnieuw, terwijl de anderen me voor eens en altijd hebben gemeten.” Luisteren naar iemand is aanvaarden om hem elke keer opnieuw te ontdekken.

Mgr.Jean-Claude Boulanger,
De weg naar Nazareth, een dagelijkse spiritualiteit,
Desclée de Brouwer, 2002, pp. 59-60

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Jeruzalem, Heilig Land

1 / Tijdens zijn toespraak in de maronitische kathedraal van Nicosia op Cyprus op 2 december 2021 nodigde paus Franciscus ons uit tot broederschap met de volgende woorden: “We moeten elkaar verwelkomen en ons integreren, samen op weg gaan en broeders en zusters van allen zijn. Dit is ook waartoe de patriarch van Jeruzalem, Mgr. Pizzaballa, de verschillende kerken van het Heilige Land in het kader van de Synode aanspoorde.

Heer, wij vertrouwen U de Kerk van het Heilig Land toe in al haar diversiteit: Arabisch sprekende Latijnse parochies, Melkieten, Maronieten, Syriërs, Armeniërs, maar ook de joodse en migrantengemeenschappen, religieuze gemeenschappen en instellingen. Moge binnen de Kerk de wederzijdse kennis groeien om samen voorwaarts te gaan en één lichaam te worden.

2 / Rond het feest van Christus Koning kwamen 700 jongeren uit Cisjordanië, Galilea en Jeruzalem samen in Bethlehem voor een jaarlijkse bijeenkomst. De secretaris-generaal van een groep jongeren die aan deze bijeenkomst deelnam, herinnerde de Latijnse patriarch van Jeruzalem eraan: “Jongeren zijn de hoop, het heden en de toekomst, en we willen niet de laatste generatie christenen in het thuisland van Jezus zijn. “

Heer, we vertrouwen U de jongeren van het Midden-Oosten toe. We bidden dat ze geworteld mogen zijn in de hoop en in staat zijn creatief de uitdagingen van vandaag te beantwoorden.

3 / Met de nieuwe uitbraak van de pandemie heeft Israël besloten om nogmaals de grenzen te sluiten voor toeristen en pelgrims.

Heer, we danken U voor alle initiatieven die het mogelijk maken om het Heilig Land te bezoeken via internet en sociale netwerken, en we bidden dat dit Land haar missie mag voortzetten om gelovigen uit alle lagen van de bevolking te verwelkomen.