GEBEDSDIENST
DONDERDAG 27 januari 2022

Kunnen deze uitgedroogde beenderen herleven?

door Gordon D. Fee, Pinkstertheoloog

In de visie van Paulus is de belangrijkste rol van de Geest gelegen in het feit dat Hij het essentiële element is van het hele christelijke leven, van begin tot eind. Gelovigen in Christus worden op verschillende manieren beschreven als levend door de Geest, wandelend in de Geest, geleid door de Geest, de vrucht van de Geest dragend, en zaaiend met de Geest.

Zonder te willen veroordelen, merk ik op dat de kerk tijdens een groot deel van haar latere geschiedenis enigszins onder het nivo van dit leven in de Geest heeft geleefd.

Mijn pleidooi is niet dat van iemand die wil herstellen, alsof we echt ‘de oorspronkelijke kerk’ zouden kunnen herstellen, wat dat ook moge betekenen en hoe die er ook uit zou zien. Het is eerder een pleidooi om Paulus’ perspectief op het christelijk leven als wezenlijk een leven in de Geest opnieuw op te nemen.

We hebben de Geest nodig om leven te brengen in onze huidige instellingen, theologische opvattingen en liturgieën – eerder dan  ‘deze schuren af te breken en dan nieuwe te bouwen’ . “Kunnen deze dorre beenderen leven?” vroeg de Heer aan de profeet. “Dat weet u,” antwoordde de profeet, en hij zag toen hoe de Geest leven bracht in wat er reeds aanwezig was.

Er is al te veel water onder de brug gestroomd om nog te geloven dat we op de een of andere wonderbaarlijke manier één zullen worden -in termen van zichtbare structuren, liturgieën en theologische opvattingen. Maar keer op keer, wanneer de menselijke factor niet in de weg staat, heeft de Geest aan Gods volk beter laten aanvoelen dat ze één zijn over de confessionele grenzen heen. De Kerk is met ons – meer nog, wij vormen die Kerk – in haar huidige vorm en structuren. Moge de Geest van de levende God opnieuw over haar worden uitgestort opdat ze in de huidige wereld moge heropleven, en dit totdat Christus terugkomt.

God’s empowering presence, the Holy spirit in the letters of Paul,Hendrickson, 1994, Massachusetts, p. 899-902.
of Paul, the Spirit and the People of God,
Hendrickson, 1996, Ma, p. 184-188.

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusterVoorbereid door de broeders en zusters van de Abdij van Les Dombes

1/ Dank U Heer voor de Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen die net is afgelopen – voor al deze mooie momenten van viering, gebed, ontmoeting. In Bourg-en-Bresse bracht een oecumenische viering honderd christenen uit vijf kerken samen. Na deze ontmoeting was er een broederlijk samen-zijn in de Abdij van ‘les Dombes’ tussen de broeders en zusters die verantwoordelijk zijn voor deze verschillende kerken.

We vertrouwen U toe, Heer, alle initiatieven die zullen ontstaan ​​na deze Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen. Moge zij meer zijn dan een voetnoot, maar een echte springplank naar meer broederschap tussen uw kinderen.

2/ Afgelopen donderdag 20 januari 2022 heeft de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid onder de Christenen een document gepubliceerd over de gevolgen van de huidige pandemie voor de oecumenische verhoudingen. De tekst, getiteld “Oecumenisme in tijden van pandemie: van crisis tot kansen”, identificeert de uitdagingen waarmee oecumenische bewegingen in een post-pandemische wereld worden geconfronteerd.

We bidden U Heer dat we in de huidige gezondheidssituatie de kansen tot delen aangrijpen, om meer verbondenheid tussen onze kerken mogelijk te maken.

3/ Wij vertrouwen aan U toe, Heer, alle landen in oorlog. Ontferm U in het bijzonder over het Oekraïense conflict dat de Eenheid van de Christelijke Kerken verder ondermijnt in een toch al gespannen politiek-religieuze context.

Laat uw Heilige Geest,  Geest van Vrede en Verzoening, over de politieke en religieuze leiders komen en inspireer hen om woorden te spreken die een einde stellen aan vijandelijkheden