GEBEDSDIENST
DONDERDAG 03 februari 2022

YEDID NEFESH (Zielevriend)

Dit liturgische gedicht (piyyut) wordt toegeschreven aan de sefardische mysticus Rabbi Elazar Azikri (1533-1600). Er bestaan verschillende versies van. Hoewel geen verplicht onderdeel van de officiële liturgie is het erg populair.Gezongen tijdens de Shabbat, roept het de intense liefde op die men voor God moet voelen. Elk van de vier verzen heeft als eerste letter een van de vier letters van het Tetragrammaton, de onuitgesproken Naam van God (jud, hé, vav, hé)

Zielsvriend, barmhartige Vader,
trek Uw dienaar in uw verlangen binnen.
Dan zal hij rennen als een gazelle,
om zich neer te buigen voor uw heerlijkheid.
Uw vriendschap is hem zoeter dan honing puur uit de raat.

Schitterend sieraad, u die de wereld haar glans geeft,
mijn ziel kwijnt weg, zuchtend van verlangen naar Uw liefde.
Alsjeblief, mijn God, genees haar toch
door de verrukking van Uw heerlijkheid!
Dan zal zij kracht hervinden
en genezen, om U voor altijd te dienen.

Eerbiedwaardige, laat toch Uw erbarmen ontwaken,
ontferm U over Uw zoon die zo naar U verlangt.
Want al zo lang sta ik op de uitkijk naar de grootsheid van Uw heerlijkheid!
Ik smeek u, mijn God, verlangen van mijn ziel,
Wacht niet langer, houd uzelf niet langer verborgen.

Liefste vriend, laat mij U nu aanschouwen.
Spreid uw mantel van vrede over mij.
Vul de wereld met de glans van uw glorie,
en we zullen juichen, uitbarsten in vreugde!
Haast U in uw liefde, het is tijd.
Schenk ons opnieuw, alsjeblief, Uw vriendschap zoals weleer.

Voorbeden

A. Amen, amen, gezegend de God van Israël!

                 Of een ander refrein.

1. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die rouwde om het geweld tussen Kaïn en Abel,
we bidden voor vrede in het Heilige Land,
het land dat Gij hebt uitverkoren om ons te vervoegen in ons mens-zijn.

2. Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die verzoening tussen Jozef en zijn broers mogelijk maakte:
voor alle minachting ten aanzien van uw volk Israël, vergeef ons.
(stilte)
We bidden U, Vader, dat broederlijkheid mag groeien
tussen het Joodse volk en de volkeren.

3.  Altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
u die Israël uit Egypte hebt geleid en bevrijd,
geef uw vreugde aan het Joodse volk
en bewaar hen in trouw aan uw verbond.

4. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die de twaalf stammen van Israël verenigde rond de Thora,
geef vrede aan de Joodse mensen die in Jezus geloven.

5. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U die uw Zoon Jezus stuurde om ons te redden,
laat uw zegen rusten over de christenen van joodse afkomst.

6. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
Vader van Jezus Christus,
breng in eenheid alle christelijke kerken samen.

7. altijd liefhebbende Vader, God van Abraham, Izaäk en Jacob,
U gaf het Joodse volk de belofte van de komst van de Messias,
U gaf de kerk de verwachting van de terugkeer van uw Zoon.
In de heilige Geest zeggen we tesamen met de hele Kerk:
“Maranatha, kom o Heer! “