GEBEDSDIENST
DONDERDAG 10 februari 2022

Verlangen en keuze

Uittreksel uit de Regel van de Gemeenschap van St. Anselm, London

“Ik heb jou gekozen”. Iemand kiezen beleeft men ongetwijfeld als een van de meest krachtige handelingen die men kan stellen.

Ik verlang jou. Ik kies jou. Ik houd van je. Ziehier de woorden die God blijft spreken tot zijn Kerk. Ze nodigen uit om zijn oproep te horen en eraan te beantwoorden door er concreet naar te leven, door resoluut te leren liefhebben. Beslissen om deel uit te maken van onze Gemeenschap is een fundamentele keuze; ervoor kiezen om elkander te beminnen en ernaar verlangen om deze wijze van leven te volgen.

Voor elkaar kiezen. Zoals Jezus ons heeft gekozen, zo kiezen wij ervoor om onszelf aan elkaar te geven in gebed, dienstbaarheid, wederzijdse hulp, in vergeving, in het werk, in ontspanning, in luisteren. We geven onszelf door ons in te spannen om van elkaar te leren houden, en dit door de ander te ontvangen als een geschenk van God zoals Hij wil en niet zoals wij willen. We kiezen voor deze manier van leven in de Gemeenschap van St. Anselm, met Gods genade.

Tweede regel van de “Levensregel” van de gemeenschap van St. Anselm

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters  van Lambeth Palace, VK.

1/ De Lambeth Conference, een synodale vergadering die elke tien jaar alle bisschoppen van de Anglicaanse Gemeenschap bijeenbrengt, zal plaatsvinden van 26 juli tot 8 augustus 2022. Deze conferentie is een van de vier instrumenten van eenheid in de Anglicaanse Gemeenschap.

Heer, we vertrouwen u alle deelnemers aan deze de Lambeth-conference toe. Moge uw Geest van Eenheid werkzaam zijn in het hart van de deelnemers.

2/ Dit jaar, met Pasen, zullen verschillende leden van de Gemeenschap van Saint Anselm deelnemen aan de dertig daagse Oefeningen volgens de heilige Ignatius.

Heer, we bidden voor hen en voor alle deelnemers aan deze retraite. Moge deze maand een tijd worden van innerlijke bewustwording van de liefde die U voor elk van hen hebt.

3/ De organisatie “Churches Together in England” organiseert van 14 tot 16 maart 2022 een oecumenisch forum met als thema “Reconciling Hope: A broken church for a broken world”. (Vertaald:  “Hoop verzoent;   een gebroken kerk voor een gebroken wereld”).

Heer, wij danken U voor het werk van deze organisatie die christenen van verschillende denominaties samenbrengt. We bidden U voor alle sprekers en deelnemers. Mogen de reflecties tijdens deze bijeenkomst het verlangen naar verzoening vergroten.