GEBEDSDIENST
DONDERDAG 17 februari 2022

Houden van de kerk

Henri Nouwen, een katholieke theoloog en schrijver

Het lijkt vaak een onmogelijke opgave om de kerk lief te hebben. Toch moeten we onszelf er voortdurend opnieuw aan herinneren, dat alle christenen, in al hun diversiteit, samen de Kerk uitmaken: met of zonder macht, conservatief of progressief, tolerant of fanatiek. Ze staan ​​in deze lange rij getuigen die in de wereld op weg is, lofprijzend, luisterend naar de stem van de Heer en samen etend van dat brood dat zich vermenigvuldigt door te delen. Met deze gedachte in het achterhoofd, wordt het misschien mogelijk om te zeggen: “Ik hou van de kerk en ik ben gelukkig dat ik erbij hoor”.

Van de kerk houden is voor ons een heilige plicht. Zonder oprechte liefde voor de Kerk is het niet mogelijk om in vreugde en vrede te leven. En zonder oprechte liefde voor de kerk kunnen we anderen niet uitnodigen om er deel van uit te maken. […]

Van de kerk houden berust niet op romantische gevoelens. Vereist is veeleer de vaste wil om de levende Christus te ontdekken in de mensen met wie Hij zich omringt, en om deze mensen net zozeer te beminnen als Christus zelf. Dit geldt niet alleen voor personen zonder aanzien – armen, onderdrukten, miskenden – maar ook voor hen die hoog in aanzien staan en gezag uitoefenen in de kerk.

De Kerk liefhebben betekent de vaste wil hebben om Jezus te ontmoeten in al diegenen die samen de Kerk vormen. Dat betekent niet dat we het eens moeten zijn met ieders opinies en gedragingen. Integendeel, soms is tegenspraak nodig om de obstakels uit de weg te ruimen die ons verhinderen Christus te zien. Maar tegenspraak of goedkeuring, kritiek of lof zijn alleen vruchtbaar als ze voortkomen uit liefde voor de Kerk.

Fragment uit “Een jaar met Henri Nouwen – Wijsheid en geloof voor elke dag”, Lannoo, 2010

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in de abdij Hautecombe (Frankrijk).

1/ Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Cyrillus, vond afgelopen zaterdag een rondetafelgesprek plaats in Parijs over het thema: “Betekenis van heiligdom en bedevaart in de orthodox-katholieke dialoog. »

Heer, wij danken u voor deze ontmoeting die gelegenheid bood tot reflectie en dialoog tussen verschillende orthodoxe metropolieten en katholieke bisschoppen.

2/ De Anglicaanse Trinity Curch en de Verenigde Protestantse Kerk van Frankrijk in Lyon hebben besloten tot een krachtig gemeenschappelijk initiatief. Met name door een nieuwe missionaire predikant aan te werven die met deze beide kerken zal werken. Deze gebeurtenis wordt op 13 maart gevierd in de Grote Tempel in Lyon, in aanwezigheid van deze beide, Franstalige en Engelstalige, gemeenschappen.

Heer, wij danken U voor deze nieuwe aanwerving die een oprecht verlangen uitdrukt naar eenheid en vernieuwing bij deze twee kerken in Lyon en die beoogt om het Goede Nieuws van het Evangelie op een steeds meer omvattende en creatieve manier aan de wereld te verkondigen.

3/ in het weekend van 26-27 maart vindt voor de eerste maal in Hautecombe een oecumenische bijeenkomst voor jongeren plaats, “Get together”. Doel is het samenbrengen van jonge mensen van verschillende nationaliteiten en christelijke denominaties die gevoelig zijn voor de zaak van de eenheid tussen christenen en die samen tijd willen doorbrengen om te bidden, na te denken en te delen rond dit thema.

Heer, we danken U voor de ingeving om dit weekeinde te organiseren. Wij vertrouwen het U toe, opdat deze ontmoeting echt geleid moge worden door uw Heilige Geest en vrucht moge dragen.