GEBEDSDIENST
DONDERDAG 24 februari 2022

Ambassadeur zijn van verzoening

broeder Alois, Prior van de Taizé-Gemeenschap

Verzoening strekt zich uit op een breder terrein: christenen vormen het Lichaam van Christus; het lichaam wordt geroepen om de persoon uit te drukken naar de buitenwereld toe; het Lichaam van Christus is geroepen om uit te drukken dat Christus de gehele mensheid wil verzoenen. Bijgevolg wordt elke christen, zelfs de minstbedeelde, door Christus gezonden te midden van de mensen als ambassadeur van de verzoening. En zo ontdekken we dat het werken aan verzoening in ons broederlijk samenleven ons voorbereidt om ambassadeurs van de verzoening te worden in de Kerk en in de wereld.[…]

De eerste oproep aan allen is dat, door eenvoudigweg te bestaan, een ​​venster mag opengaan naar de God van verzoening. Sommige gemeenschappen pakken deze roeping op een radicale en zelfs exclusieve manier op. Andere zijn ambassadeurs van verzoening door hun pastoraat of door hun maatschappelijke betrokkenheid. …

Christus zendt ons in al onze menselijke kwetsbaarheid om de wonden van verdeeldheid en geweld te helen. De ander tegemoet gaan, soms met lege handen, luisteren, proberen te begrijpen; daardoor kan een geblokkeerde situatie al getransformeerd worden. Persoonlijke ontmoetingen zijn onvervangbaar. Ambassadeur van verzoening zijn betekent het leven van Christus meedelen, maar ook de gaven ontvangen die God aan anderen heeft gegeven. Verzoening is uitwisseling van gaven. Dit geldt voor verzoening onder christenen. Paus Franciscus drukte dit bewonderenswaardig uit toen hij schreef: “[In de ontmoeting] gaat het er niet alleen om informatie over anderen te ontvangen om hen beter te leren kennen, maar om te oogsten wat de Geest in hen heeft gezaaid als een geschenk, ook voor ons. »

‘Broeders en zusters, samen verzoening beleven als opdracht’

Naar broeder Alois, prior van Taizé, op de Algemene Vergadering van de CORREF  (Conférence des religieux et religieuses de France  ,   Unie van de mannelijke en vrouwelijke Religieuzen van Frankrijk), te Lourdes, zondag 13 november 2016

https://www.viereligieuse.fr/IMG/pdf/intervention_fr_alois_de_taize_ag_lourdes_2016.pdf

Voorbeden

In vereniging met onze broeders en zusters in de Democratische Republiek Congo en met het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

1/ De Gebedsweek voor de Eenheid onder de Christenen bracht dit jaar vijf Kerken uit het kleine dorpje MENKAO samen, en er werd een team met twee vertegenwoordigers van elke Kerk opgericht. Haar belangrijkste missie is om na te denken en oecumenische activiteiten voor te stellen. Zo vond op woensdag 16 februari een dag van vorming en uitwisseling over oecumene plaats.

Heer, dank U voor deze weg van eenheid die U in dit dorp opent. We vertrouwen u het werk van dit team toe en de projecten die het heeft voorgelegd aan de leiders van de kerken. Zend uw Geest zodat iedere christen zich betrokken voelt bij deze oproep tot eenheid, hier in MENKAO en overal ter wereld.

2/ Al meer dan 25 jaar lijdt de Democratische Republiek Congo (DRC) onder oorlogen en dodelijk geweld in het oosten van het land. Het bloedbad onder de burgerbevolking gaat door. Meer dan 110.000 mensen zijn gedwongen te verhuizen om de oorlog te ontvluchten.

Heer, U vraagt ​​ons om van elkaar te houden. Moge uw ware liefde het hart raken van iedereen die betrokken is bij dit geweld, zodat vrede terugkeert in dit deel van het land. Zend uw Geest om Uw vrede en Uw gerechtigheid te laten heersen.

3/ Verschillende christelijke kerken zijn aanwezig in de DR van Congo. De ontmoetingen tussen deze verschillende kerken vinden voornamelijk plaats tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid onder de christenen. Er zijn veel andere nieuwe, zogenaamde “Opwekkingskerken” die geen deel uitmaken van deze samenkomsten.

Heer, wij danken u voor deze Gebedsweek voor de Eenheid en de sterke tijden die de Kerken van Congo hebben meegemaakt. Moge uw Geest ons helpen de christenen te bereiken die nog aarzelen om deel te nemen aan deze broederlijke bijeenkomsten. Open onze ogen zodat we kunnen herkennen en oogsten wat U in elke gemeenschap hebt gezaaid.