GEBEDSDIENST
DONDERDAG 10 maart 2022

“Volhard in de plaats van je hart”

door pr. Michel Evdokimov

“Blijft bidden in de Geest ten allen tijde met gebed en smeking in allerlei vorm”, schrijft de heilige Paulus (Ef. 6,18). Verre van een activiteit te zijn die beperkt is tot specifieke momenten […], is gebed een permanente ingesteldheid.  De ingesteldheid van de bruid van het Hooglied die wacht op de terugkeer van haar geliefde en nooit ophoudt aan hem te denken…

Hoezeer lijkt actief zijn in de wereld voor de mens aantrekkelijker dan het biddende actief zijn met haar soberheid, haar dorheid ! De roep tot innerlijkheid wordt voortdurend onderbroken door de fascinatie voor de beelden en stemmen van deze wereld.

Voortdurend moet men terug in de eigen diepten afdalen om daar de geestelijke ijver weer aan te wakkeren. Door haar steeds weer te herhalen voorkomt deze oefening dat de ziel afgestompt raakt. In een apothegma (spreuk) van de Woestijnvaders stond een oude monnik op het randje van de dood. Toen hij zijn bed naderde, stelde een van zijn broeders die hem aan het eind van zijn leven gezelschap hielden hem niet de gebruikelijke vraag: ‘Hoe voel je je?  Hij vroeg: “Hoe gaat het met je gebed? Houd je het echt vol?” Aldus ondersteund, kon de stervende man zijn geest helder houden tot zijn laatste ademtocht. Evenzo werd van de vroege christenen gezegd dat ze bij hun ontmoeting geen banale “Hoe gaat het met je”? vroegen, maar “Hoe gaat het met je gebed?” . Sommige geestelijke begeleiders geven de raad om jezelf in gebed te brengen alsof het voor de eerste keer is om zo het enthousiasme van het begin en de vurigheid van de eerste tijd te herwinnen. Een van hen waarschuwt ernstig: “Als je niet slaagt in het gebed, hoop dan ook niet om ergens anders in te slagen. Want gebed is de wortel van alles”.

Fragment uit: Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, ( je hart openen )
Desclée De Brouwer, 2004, pp. 77-78

Voorbeden

Voorbereid door onze broeders en zusters in Puteaux, Frankrijk.

(Aan te passen aan de plaats)

In vereniging met onze broeders en zusters van Puteaux in Frankrijk en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U :

1/ Op vrijdag 4 maart 2022 vond over de hele wereld de Wereld Vrouwengebedsdag (WPD) plaats. Dit oecumenische initiatief van sociale actie en gebed voor kansarme bevolkingsgroepen kwam tot stand in 1887 door protestantse vrouwen in de Verenigde Staten. Het thema van dit jaar werd voorbereid door de vrouwen van Engeland, Wales en Noord-Ierland: “Een toekomst om op te hopen” (Jeremia 29, 11).

Heer, we bidden voor alle vrouwen die betrokken zijn bij deze beweging dat zij niet moe worden hun talenten, hun tijd en hun vaardigheden in te zetten. Geef hen de kracht om draagsters van hoop te zijn en sterk hen in de constante bekommernis om zich te informeren om te bidden” en “te bidden om te handelen”, volgens het motto van de Wereldgebedsdag – in een geest van dienstbaarheid.

2/ De huidige dramatische situatie in Oekraïne, in een land dat tal van christelijke kerken verenigt, zorgt voor veel verdeeldheid en allerlei vormen lijden.

Heer, bewaar de eenheid tussen alle christenen van dit land , open hun harten meer voor de concrete liefde-eisen van al onze broeders en zusters in het  mens-zijn.  Maak, in uw welwillendheid, de Kerken tot bewerkers van eenheid en vrede.

3/ Meer dan een miljoen Oekraïners vonden reeds onderdak in de buurlanden.

Heer, kom en steun al diegenen die zich organiseren om Oekraïners die de oorlog ontvluchten het nodige te geven. We bidden speciaal voor onze broeders en zusters in de parochie van Mistów (spreek uit als “Mistoef”) in Polen die vluchtelingengezinnen opvangen.