GEBEDSDIENST
DONDERDAG 13 MEI 2021

De Heilige Geest brengt bijeen

Voorbeden voorbereid door François en Laurence Cartier, VS

Tekst van Eberhard Arnold

Eberhard Arnold (1883-1935), Duits Lutherse theoloog, met zijn vrouw Emmy oprichter van de “Bruderhof” gemeenschap.

Tijdens de Paastijd nodigen wij u uit om verschillende moderne spirituele auteurs uit de traditie van de reformatie te volgen.

God die alles geschapen heeft en zonder wie niets tot bestaan is gekomen, heeft zijn Heilige Geest op Aarde en naar alle volkeren gezonden. Deze Geest wil ze allen samenbrengen. Jezus werd door deze Geest naar de wereld gezonden om onder de mensen te leven en hij getuigde op zijn beurt van de samenbrengende kracht van de Heilige Geest met de woorden: “Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, maar jullie hebben het niet gewild” [Matt. 23:37]. Maar Hij werd weggenomen van hen die niet bijeen gebracht wilden worden. Hij werd gedood door de geest die uiteendrijft. [Matt. 12:30]

Hij echter, de Levende, is onder de zijnen teruggekeerd. “Ontvang de Heilige Geest’ Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u”. [Joh 20, 21-22] “Wat jullie op aarde bijeenbrengen, zal samengebracht worden; wat jullie losmaken zal losgemaakt worden; en wat jullie binden zal gebonden zijn.” [Matt 18:18] Vanaf dat moment voelden allen wier hart door deze Geest werd gegrepen, de behoefte om samen te zijn. Het werden lange weken van wachten. Deze waakzame verwachting is  voorwaarde opdat volledige eenheid kan gegeven worden. Eenheid wordt niet bereikt door een coalitie van individuele menselijke geesten. Ze wordt een realiteit enkel door de nederdaling en de uitstorting van de Geest die geen menselijke geest is.

Eberhard Arnold, God’s Revolution,  The Plough Publishing House 1997, p 41.
Voor meer informatie over de Bruderhof – gemeenschap klik hier.

Voorbeden

1/ Op de inauguratie op 20 januari, is Joe Biden als de nieuwe Amerikaanse president beëdigd en aangetreden in het Witte Huis.
Heilige Geest, wij vragen u om een nieuwe wind van eenheid en verzoening te laten waaien over het Amerikaanse volk dat zwaar getroffen is door partijdigheid en verdeeldheid.

2/ De beweging  ‘Johannes 17’  brengt kerkleiders en evangelische, pinkster- en katholieke christenen samen die zich inzetten voor de eenheid. Sinds enkele jaren bezoeken ze regelmatig paus Franciscus in Rome voor broederlijke ontmoetingen.
Heilige Geest, we vragen u om de vele mensen uit verschillende denominaties die in de Verenigde Staten werken  aan de zichtbare eenheid van het Lichaam van Christus te versterken, te troosten en te verhoren .

3/ De Verenigde Staten waren de bakermat van de Pinksterbeweging die het ontvangen van de genade van de doop in de Heilige Geest aan traditionele kerken doorgaf.
Heilige Geest, wij bidden u om het vuur van Uw aanwezigheid en uw handelen in al deze Pinksterkerken te doen herleven, en in het bijzonder vertrouwen wij u Scott en Lynne en de Kerk van Bethel in Californië toe.