GEBEDSDIENST
DONDERDAG 17 maart 2022

Jullie zijn het hart van Christus

door p. Michel Evdokimov

Jezus wist goed wat hem te wachten stond toen hij vrijwillig zijn Passie tegemoet ging. Hij had zijn leerlingen hierop voorbereid. Zichzelf als “zachtmoedig en nederig van hart” bekennend, riep hij diegenen tot zich die belast en vermoeid zijn, om de lasten waaronder zij zuchtten te verlichten. Het hart van Jezus raken is de goddelijke liefde raken, het immense mededogen dat de komst van God op aarde teweegbrengt.

Het is inderdaad met een hart vol liefde dat Jezus de menigte onderricht om hen nieuwe hoop te geven. Het is met dit hart dat hij zieken geneest, het lijden verzacht, dat hij zijn lichaam en bloed als voedsel geeft opdat zij die er van nuttigen het eeuwige leven hebben, dat hij uit vrije wil zichzelf in de handen van de offeraars plaatst om zijn leven te offeren als losprijs. Het is met dit hart dat Hij sterft op het kruis en afdaalt in de hel om de mensen te bevrijden uit hun slavernij aan de dood […].

Uit liefde schept God de wereld, uit liefde vormt hij het schepsel naar zijn beeld en gelijkenis, uit liefde wast hij de voeten van zijn discipelen, want zij hebben geen onderdanige dienaren te zijn, maar vrienden van hun Meester. In het hart van Jezus wordt het hele mysterie van het heil samengevat.

Fragment : Michel Evdokimov, ‘Ouvrir son cœur’   (Open je hart),
Desclée De Brouwer, 2004, pp. 130-131

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Saint Sulpice de Favières, Frankrijk.
(Aan te passen aan de locatie)
In vereniging met onze broeders en zusters van Saint Sulpice de Favières en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we U.

1/ In het bisdom Evry werd een verklaring afgelegd door het orthodoxe seminarie van Sainte-Geneviève van Epinay-sous-Sénart, waar mensen uit Rusland en Oekraïne al meer dan tien jaar in harmonie samenleven. Deze luidt: “Wij geloven dat het vrede is en niet oorlog die gerechtigheid opbouwt. En omgekeerd zien we in elke oorlogsverklaring een vooruitgaan van het onrecht. Wij geloven uitsluitend in de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk, en daarom zeggen we plechtig niet in enig menselijk rijk te geloven […]. »

Bidden we dat er een einde komt aan de gevechten, de bombardementen en de vernietiging.  Bidden we dat vergeving de vrede tussen twee buurvolkeren moge herstellen. Bidden we dat de stem van vredestichters moge worden gehoord door de autoriteiten en dat ze een einde maken aan deze bloedige oorlog.

2/ Zoals paus Franciscus ons in zijn vastenboodschap in herinnering brengt: “Geconfronteerd met de bittere teleurstelling van zoveel gebroken dromen, geconfronteerd met de angst voor de uitdagingen die ons te wachten staan, geconfronteerd met de ontmoediging als gevolg van onze povere middelen, is daar de verleiding om terug te vallen op ons eigen individualistische egoïsme en om onze toevlucht te zoeken in onverschilligheid voor het lijden van anderen”.

Bidden we om in alle omstandigheden naar Christus te blijven kijken, om God te vragen ons te vergeven, om het goede te doen en om onderling te delen.

3/ In maart 2021 stemden de Franse bisschoppen in de plenaire vergadering over 11 resoluties, waarbij de 8e resolutie een antwoord is op de uitnodiging van paus Franciscus tot een ​​dag van gebed voor de slachtoffers van geweld en sexueel misbruik, machtsmisbruik en gewetensmisbruik binnen de katholieke kerk. Deze herdenkingsdag vindt plaats op de derde zondag van de vasten en heeft als thema: “Getuigen voor een nieuw leven”.

Bidden we voor allen die het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en misbruik binnen de kerk. Heer, kom de wonden helen, kom de harten genezen, kom de beschadigde mensen herstellen: mogen ze in de beproevingen altijd op U kunnen steunen en Uw aanwezigheid aan hun zijde kunnen ervaren.