GEBEDSDIENST
DONDERDAG 24 maart 2022

Een andere wereld – het visioen van schoonheid

door p. Michel Evdokimov

Op de avond voor zijn Passie, nadat Jezus de verloochening door Petrus had voorspeld en toen de loop van de geschiedenis dol begon te draaien, sprak Hij tot zijn leerlingen: “Laat uw hart niet verontrust worden.” Dit is de onuitroeibare vrede tegenover golven die komen aanstormen. Deze vrede maakt het mogelijk om elke besmetting door de prins van deze wereld te bezweren. Door deze vrede behoudt het hart haar zuiverheid.

Het zou onredelijk zijn om elke vorm van verval te bestrijden door te dromen van een terugkeer van de triomf van de moraal. Moraal zegeviert niet.  Ze kan enkel als een waarde worden aangeboden en vrij worden aanvaard. […] Zonder schoonheid is het goede niet aantrekkelijk noch overtuigend. Zonder de glans die het hart kan beroeren, verliest het goede zijn aantrekkingskracht. In deze geest laat Dostojewski een van zijn personages uitroepen: “Schoonheid zal de wereld redden.” Te midden van het verval van waarden, ligt er redding in het openbloeien van schoonheid waarbij men in stille vervoering kan vertoeven. En daarvoor heb je naar de wortel der dingen af te dalen om daar een goddelijke kiem te vinden, heb je door te dringen tot essentie van het zijn om er de aanwezigheid van de Schepper tegen te komen. “Na God, zie God in ieder mens”, zegt een adagium van de Vaders van de woestijn.

Fragment : Michel Evdokimov, ‘Ouvrir son cœur’   (Open je hart),
Desclée De Brouwer, 2004, pp. 147-148

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Canada.

(Aan te passen naargelang de locatie)

In vereniging met onze broeders en zusters in Canada en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

1/  Het Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal  (Sint-Jozefsoratorium van Mount Royal)(Montreal) is het grootste heiligdom dat toegewijd is aan Sint-Jozef. Elk jaar ontvangt het zo’n twee miljoen pelgrims en bezoekers van over de hele wereld en uit verschillende religies of overtuigingen.

Heer, roep ons op, in deze maand die traditioneel aan Sint-Jozef is toegewijd in de katholieke kerk, en naar het voorbeeld  van zijn heilige vriend br. André, de oprichter van het Sint-Jozefsoratorium van Mount Royal, om sterk en moedig te zijn in moeilijke tijden. Maak ons ​​attent op de behoeften van de mensen om ons heen, en maak ons teder voor hen die lijden en ziek zijn. Geef dat allen die zich aan Sint-Jozef toevertrouwen het hart van uw eigen Vader mogen zien, vol liefde en barmhartigheid.

2/ Olivier Fleury, pionier van de Alpha-cursussen in de Franstalige wereld en voormalig directeur van Youth in Mission Switzerland, wordt gedreven door een ongewone visie: christenen van de hele wereld samenbrengen om de 2000e verjaardag van Christus’ Verrijzenis te vieren. In Quebec is een oecumenisch comité opgericht, waarvan de Chemin Neuf-gemeenschap lid is.

Heer, maak ons ​​creatief om ten volle in broederschap te leven met onze broeders en zusters van andere christelijke kerken. Geef dat we in eenheid kunnen werken om samen te komen in verscheidenheid, om samen onze vreugde en dankbaarheid te vieren en uit te drukken, en te getuigen voor hen die Gods liefde niet kennen, opdat de 2000e verjaardag van een historische en unieke gelegenheid worden mag.

3/ Sinds   de oorlog in Oekraïne begon, op 24 februari 2022, is de dodentol blijven stijgen. In Canada, waar meer dan een miljoen Canadezen van Oekraïense afkomst in angst leven, is de Grieks-katholieke kathedraal van de ‘Allerheiligste Apostelen Petrus en Johannes van Lviv  verzamelplaats geworden voor deze gemeenschap die bidt voor vrede.

Heer Jezus, u die aan het kruis heeft geleden, luister naar het roepen van uw kinderen die slachtoffer werden van oorlogsgeweld. Help hen en schenk ons ​​een open hart om hen te verwelkomen. Zend uw Geest over de politieke leiders opdat zij in een geest van vrede rechtvaardige oplossingen zoeken. Geef ons de kracht om op haat te antwoorden met liefde, op belediging met vergeving.