GEBEDSDIENST
DONDERDAG 12 mei 2022

Toebehoren aan de Geest van de Kerk

door Eberhard Arnold

Wat is het echte leven dat we zouden moeten leiden? Meer nog, wat is ‘leven’? Een lichaam is levend wanneer organen en functies bestaan ​​in een besef van eenheid: de een voor de ander en ten dienste van het hele lichaam. Er is ‘leven’ wanneer deze eenheid haar samenhang en dynamiek vertolkt. Leven komt alleen voort uit wat levend is.  Nieuw leven zal alleen verschijnen waar al leven bestaat. Maar het leven is onlosmakelijk verbonden met eenheid: eenheid in beweging, eenheid in verscheidenheid, eenheid van bewustzijn, eenheid van willen, voelen, denken. Het leven is organische eenheid, eenheid van bewustzijn, lichamelijke eenheid. En een mens kan enkel leven binnen een mensheid die verenigd is. De mensheid is één in zoverre ze wordt geleid en wordt gestuurd door één enkele gemeenschappelijke ziel, eenzelfde gemeenschapszin, dankzij dewelke ieder zich inzet voor elkeen en elk voor allen werkt.

Om een ​​gemeenschap te willen, moet je de geest van gemeenschap willen. […] Ik geloof enkel in een gemeenschap die in de Geest gelooft: de gemeenschap waarvan de gemeenschappelijke ziel de heilige Geest is. In de Geest vindt de Kerk unanimiteit en eenheid. In de Geest is de Kerk rijk, vervuld van gaven,  kracht, vele verwezenlijkingen.

[…] We moeten onze handen beschikbaar, open en vrij houden om ons aan het werk te zetten in de Kerk. Alleen op deze voorwaarde kunnen we een gemeenschap vormen en behoren tot de Geest van de Kerk.

Wanneer we in dit mysterie binnengaan, begrijpen we hoeveel deze boodschap ja zegt aan het leven. Het is geen kwestie van aan jezelf te sterven om aan jezelf te sterven. Het is een kwestie van loslaten met het oog op een nieuwe geboorte. Het gaat over het loslaten van illusies om bij de werkelijkheid uit te komen, het gaat er om je af te keren van wat er niet toe doet om te bereiken wat essentieel is.

Het is een vuur dat naar deze wereld zal komen;
een netwerk van heilige lichten,
van levende organische cellen.

uit: ‘Salt and Light’  van Eberhard Arnold (1883 – 1935,
Duitse protestantse theoloog), 2017,
Plough Publishing House, pp. 108-110

Voorbeden

voorbereid door onze broeders en zusters in Duitsland

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters in Duitsland en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden U.

1/ De oorlog in Oekraïne openbaart de scheur in uw lichaam en dit door de verdeeldheid tussen de Patriarchaten van de Orthodoxe Kerk, in het bijzonder tussen het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel en het Patriarchaat van Moskou.  Christenen in Oekraïne en Rusland lijden onder deze situatie.

Heer, in deze paastijd, wanneer de liturgie ons helpt om te mediteren over de kracht van uw heilige Geest die in uw Kerk aan het werk is, vragen wij u om vergeving voor onze medeplichtigheid aan de krachten van verdeeldheid en haat en vragen wij u om onze gebaren en woorden te inspireren zodat ze verzoening en vrede onder christenen bespoedigen.

2/ Van 31 augustus tot 8 september 2022 zal de 11e Vergadering van de Oecumenische Raad van Kerken doorgaan in Karlsruhe, Duitsland. Het thema voor dit gebeuren is: “De liefde van Christus leidt de wereld naar verzoening en eenheid”. Het is de grootste en meest diverse bijeenkomst van kerken ter wereld.

Heer, moge deze bijeenkomst een betekenisvolle en profetische stap zijn op onze weg naar zichtbare Eenheid in uw lichaam, dankzij de bijdragen van de verschillende kerken en de persoonlijke ervaringen die deelnemers van over de hele wereld bij deze gelegenheid zullen hebben.

3/ Na de publicatie van het “rapport over het seksueel misbruik van minderjarigen door priesters, diakens en religieuzen”, heeft de Bisschoppenconferentie van Duitsland in maart 2019 een “synodale weg” opgestart samen met het ‘ Zentralkomittee der deutschen Katholiken’  ( de Vergadering van Katholieken in Duitsland ) en dit om antwoorden te ontwikkelen op de crisissituatie die de kerk doormaakt en om het christelijke getuigenis te versterken. Bij deze gelegenheid deed zich een zeer sterke polarisering voor in de Kerk. Sommigen spreken van een informeel schisma met Rome.

Heer, we bidden voor de katholieke kerk in Duitsland en al haar geledingen. Bescherm haar tegen de verleiding van trots en verdeeldheid. Mogen de gevoerde discussies de Eenheid dienen en niet de verdeeldheid, de hoop voeden en niet de frustratie. Schenk uw Geest van gematigheid, eenheid en verzoening.