GEBEDSDIENST
DONDERDAG 26 mei 2022

Vandaag reeds het Koninkrijk van morgen beleven

door Eberhard Arnold

Toen de menigte naar Johannes toekwam om zich te laten dopen, om vergeving en nieuw leven te vinden, voorvoelde Johannes dat een ander iemand de Geest zou komen brengen: de Geest die omvormt, die heiligt en zonder wie er geen nieuwe orde kan tot stand komen. Deze “ander” was de Messias naar wie allen verlangden, de rechtvaardige en vreedzame Koning van Gods Rijk. Het belangrijkste gebeuren in het leven van Johannes de Doper was dan ook dat hij in de persoon van Jezus diegene herkende die hij verwachtte.

Jezus nam de boodschap van Johannes letterlijk. Omdat het voor Johannes duidelijk is dat God in de toekomst op aarde een koninkrijk zal vestigen, is dat voor Jezus niet anders. Ook Hij had de zekerheid dat het Rijk Gods nabij was. Alles wat hij zei had te maken met de omkering van de aardse verhoudingen die Hij van God verwachtte.

Maar Jezus werd ook daadwerkelijk gedoopt in de Heilige Geest. Als we zijn woorden in ons laten werken, worden we gestuwd door een frisse wind die al onze poriën doordringt. Hij voert ons naar nieuwe een dimensie waar kracht en vreugde heersen zoals nog nooit eerder is gekend. Daarom antwoordde Jezus aan een vriend van de beweging van Johannes de Doper die het Koninkrijk van God opriep zonder het te noemen: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; wat uit de Geest geboren is, is geest.” “en “niemand kan het Rijk  Gods binnengaan, behalve wie is geboren uit water en Geest.” Voor Jezus is het zonder deze nieuwe geboorte onmogelijk om de blik te verwerven die past bij het Rijk Gods. Hij plaatst zich hiermee, zoals in alle dingen, op de lijn van de profetische waarheid die wettelijke en sociale verandering ziet als voortvloeiend uit een religieuze en morele vernieuwing vanuit het leven van de Geest.

uit: ‘Salt and Light’  van Eberhard Arnold (1883 – 1935,
Duitse protestantse theoloog), 2017,
Plough Publishing House, pp. 140-141

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In vereniging met onze broeders en zusters van de Gemeenschap in België en Nederland en in het diepe verlangen naar Eenheid tussen onze Kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

1/ In het hart van de oorlogssituatie in Oekraïne heeft de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland een nieuw initiatief gelanceerd op de ‘social media’: “Dona nobis pacem”. – een website die gebedsinitiatieven en vreedzame activiteiten op nationaal niveau bijeenbrengt.

Heer Jezus, dank u dat u de Vredevorst bent. Mogen deze oecumenische initiatieven en gebeden helpen om bewerkers van vrede te worden. “Geef ons uw vrede – dona nobis pacem! »

2/ In België viert de Oecumenische Raad van kerken in Antwerpen dit jaar zijn 50ste verjaardag. De bisschoppen van België hadden op 12 mei hun Griekse, Russische en anglicaans-orthodoxe broeder-bisschoppen, evenals gereformeerde en evangelische predikanten uitgenodigd om samen over synodaliteit in gesprek te gaan.

Vader, we bidden voor de Eenheid onder de christenen van België, in het bijzonder voor allen die in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zich engageren in  samenwerking, ontmoeting en gemeenschappelijk gebed. We bidden dat in alle kerken en christelijke gemeenschappen van België, mensen van goede wil, samen,  ons gemeenschappelijk huis verdedigen, en zich inzetten voor de periferie en voor menselijke broederschap.

3/ Na twee jaar Covid-pauze begonnen op 14 mei de nieuwe concert-optredens met lofzang van de Nederlandse groep “Sela”, samengesteld uit muzikanten van verschillende christelijke kerken.

Heilige Geest, we zegenen u voor de gaven van muziek en lof die wegen van Eenheid kunnen openen en scheidingsmuren afbreken. Mogen we op deze tocht naar Pinksteren in onze kerken oude en nieuwe liederen zingen. Kom, Heilige Geest, vernieuw ons met uw vuur van liefde.