GEBEDSDIENST
DONDERDAG 20 MEI 2021

De Heilige Geest brengt bijeen

Tekst van voorganger Bill Johnson

Eenheid is niet hetzelfde als uniformiteit.  Eenheid, zoals de meeste mensen het begrijpen, zou dan een streven naar uniformiteit zijn. Echte eenheid vereist diversiteit. Een vereiste voor eenheid  is juist verscheidenheid, zoals de Bijbel die opvat. Eenheid is niet het tolereren van diversiteit, maar het vieren er van. Dat maakt haar zo mooi. Die eenheid kunnen we niet zelf tot stand brengen. Onze menselijke inspanningen voor de eenheid, hoe nobel ook, zijn doorgaans slechts een poging tot overeenstemming en/of tot begrijpen.  Dat is een goed begin, maar het volstaat niet.

In de brief aan de Efeziërs (4,2-3) wordt gezegd: “Weest steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en liefdevol elkaar verdragend. Wees ijverig om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.”   Het gaat er om de eenheid te bewaren. We kunnen haar niet tot stand brengen, ze bestaat al, we kunnen haar enkel maar bewaren. Hoe is ze hier gekomen? Het is de eenheid van de Geest. Ware Bijbelse eenheid is zichtbaar waar de Heilige Geest Zijn invloed uitoefent.

Pastor Bill Johnson – Bethel Church, 31 mei 2020

Voorbereid door de broeders en zusters van de Chartreuse “Aula Dei” te Zaragossa

Voorbeden

1/ Op zaterdag 15 mei 2021 stuurde paus Franciscus een boodschap ter gelegenheid van een bijeenkomst georganiseerd door de italiaanse Charismatische Raad die katholieken en pinkstergelovigen samenbrengt, waarin hij het belang van de “Broederschap in Christus” benadrukte en van de weg die reeds werd afgelegd tussen de christenen van beide denominaties.
Heer, moge uw Heilige Geest de nog bestaande wederzijdse angst wegnemen en moge Hij ons in staat stellen samen te getuigen van de mogelijkheid van een weg van verzoende verscheidenheid.

2/ Twee jaar geleden werd binnen de katholieke kerk CHARIS opgericht, als een dienst die alle charismatische realiteiten wereldwijd wil verbinden,  om samen de genade van de Doop in de Heilige Geest te verspreiden, om te werken aan de eenheid van christenen en om ten dienste te staan van de armen.
Heer, wij vertrouwen u in het bijzonder de Oecumenische Wake op de vooravond van  Pinksteren toe. Moge uw Heilige Geest in de hele wereld het vuur van uw liefde ontsteken en het mogelijk maken om samen uw Lichaam op te bouwen.

3/ De afgelopen dagen hebben gewelddadige gewapende botsingen tussen de Gazastrook en Israël de bovenhand gehaald, en deze dreigen te escaleren in een spiraal van dood en vernietiging.
Wij smeken u Heer, dat Israëli’s en Palestijnen een weg weten te vinden van dialoog en vergeving, om geduldige bouwers te zijn van vrede en gerechtigheid, door zich stap voor stap open te stellen voor een gemeenschappelijke hoop, om als broeders en zusters naast elkaar te bestaan.

4/ Vorige week vierden we de Verrezen Christus met de leiders en leden van de verschillende christelijke kerken in Zaragoza doorheen  de “Via Lucis”,  een   bezinningsparcours met de teksten van de opstanding.
Wij danken U Heer voor dit gezamenlijke gebed en voor de genade van de broederlijkheid. Moge uw Heilige Geest ons maken tot moedige getuigen van de Verrezen Christus en moge Hij ons de weg wijzen om nog meer uit deze genade van eenheid te kunnen leven.