GEBEDSDIENST
DONDERDAG 15 september 2022

Inleidende bemerkingen (te lezen bij de aanvang van de gebedsdienst)

De 11e Assemblee van de Wereldraad van Kerken (WCC) kwam van 31 augustus tot 8 september bijeen in het centrum van Europa,  in Karlsruhe, Duitsland.

De Assemblee is een cruciaal gebeuren in de werking van de Wereldraad van Kerken. Ze wordt om de acht jaar gehouden. Het is de enige keer dat de hele gemeenschap van kerken broederlijk samenkomt op één plaats om te bidden en te vieren.

De vergadering kwam bijeen rond een thema geïnspireerd door de 2e Brief aan de Korinthiërs(2 Kor 5,14):  “De liefde van Christus leidt de wereld tot verzoening en eenheid.”

Deze teksten en voorbeden zijn geïnspireerd door het gebedsboek van de deelnemers aan de Assemblee.

Voorgestelde bijbeltekst            Mc 3, 31-33

Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders, en terwijl zij buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar Hem toe om Hem te roepen. Er zat veel volk om Hem heen, dat het bericht doorgaf: “Uw moeder en uw broeders daarbuiten vragen naar U.” Hij gaf hun ten antwoord: “Wie is mijn moeder, wie mijn broeders?” 

Ga opnieuw samenzitten rond de tafel van Jezus Christus

Jullie, die zijn opgewekt door de Geest en geboren uit het Evangelie, ga weer samenzitten rond de tafel van Jezus Christus. Welke je gaven en kwalificaties ook zijn, verbreed steeds meer de cirkel rond Jezus Christus. Jullie met je krukken en je stigma’s, met alle raadsels van jullie culturen, verzamel je rond Jezus Christus. Liefde leert ons dat huidskleur of status  ons niet kunnen scheiden, zolang we verzameld blijven rond Jezus Christus .

Gebroken gezinnen, personen op de dool, allen worden aangenomen rond Jezus Christus.  We horen samen omdat we behoren aan Jezus Christus.

Mijn moeder, mijn broeders,  dat  zijn allen die verzameld zijn door de Geest van Jezus Christus.

De Wereldraad van Kerken verenigt 352 kerkgenootschappen. We vinden het soms moeilijk om ons deze verscheidenheid voor te stellen. Door een aantal van deze Kerken hier te noemen, willen we ons gebed verruimen, verder gaan dan onze stereotiepe beelden.

Jezus nodigt alle gelovigen uit aan zijn tafel, rond Hem.

(voorbede refrein)

1/ Voor de Baptisten Conventie van de Filippijnen,
Voor de Anglicaanse gemeenschap van Japan,
Voor de Afrikaanse Kerk in Zuid-Soedan en Soedan,
Voor de Assyrische Apostolische Kerk van het Oosten,
Ziehier zijn onze broeders en zusters verzameld rond Jezus Christus.
Voor hen aanroepen wij de Geest.
( voorbede refrein)

2/ Voor de Christelijke Kerk in Java,
Voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Servië en Montenegro,
Voor de Free Pentecostal Mission Church van Chili,
Voor de Mennonitische Gemeenschap van Congo,
Ziehier zijn onze broeders en zusters verzameld rond Jezus Christus.
Voor hen aanroepen wij de Geest.
( voorbede refrein)

3/ Voor de Lutherse Synode van El Salvador
Voor de Vaud Evangelische Kerk
Voor de Methodisten Kerk in Peru
Voor de Moravische Kerk in Suriname
Ziehier zijn onze broeders en zusters verzameld rond Jezus Christus.
Voor hen aanroepen wij de Geest.
( voorbede refrein)