GEBEDSDIENST
DONDERDAG 20 oktober 2022

“De liefde van Christus stuwt ons voort” (2 Kor 5:14)

“Kom en volg mij”

Dit zijn de woorden die Jezus tot ons richt, reeds tijdens zijn aardse bestaan, en tot op vandaag.  Jezus’ leven, woorden en daden zijn een constante uitnodiging om in beweging te komen – van de ene fysieke plaats naar de andere, van de ene groep mensen naar de andere, van de ene gemoedstoestand naar de andere. Bovenal roept Jezus ons op om temidden van de problemen van de wereld tot Hem te komen en in zijn liefde te vertoeven, een liefde die aan de hele wereld wordt aangeboden (vgl. Mt 11,28).

De liefde van Christus leidt de wereld op de weg naar verzoening en eenheid. Deze liefde, die antwoord is op de kreten van hen die lijden, zet ons ertoe aan om solidair tot Hem te komen, om te antwoorden en te werken aan rechtvaardigheid. Wij worden dringend opgeroepen tot verzoening in Gods liefde, en te getuigen van die liefde die in Christus is geopenbaard (vgl. 1 Johannes 4:9-11).

Verzoening is een beweging naar God en naar de anderen. Zij impliceert de bereidheid om naar God en naar elkaar te luisteren. Het is een bekering van het hart, wèg van egoïsme en apathie, nàar inclusie en dienstbaarheid, en in de erkenning van onze onderlinge afhankelijkheid met de schepping. Wij erkennen dat toen we met heel ons hart God en onze naaste willen dienen, we daarin gefaald hebben, dat we het oneens waren en dat we soms tegengestelde richtingen zijn uitgegaan. We erkennen dat we de transformerende kracht van de liefde van Christus nodig hebben om tot een wereld te komen die werkelijk verzoend en verenigd is.

We dromen van een bredere beweging van verzoening en eenheid voor de hele mensheid, ja voor de hele kosmos. In zulke eenheid zou God rechtvaardigheid tot stand brengen, zou hij alle mensen een gelijke plaats geven, en zou de schepping vernieuwd en gesterkt worden. Wij rekenen op de liefde van Christus in onze acties en ons pleidooi voor klimaatrechtvaardigheid.

Uit de boodschap van de 11e Algemene
Vergadering van de Wereldraad van Kerken, te Karlsruhe, Duitsland

Voorbeden

(Aan te passen aan de locatie)

In verbondenheid met onze broeders en zusters van de Gemeenschap op Martinique en in het diepe verlangen naar eenheid tussen onze Kerken, wenden wij ons tot U, Heer, en wij bidden tot U.

Met het diepe verlangen naar eenheid tussen onze kerken, wenden we ons tot U, Heer, en bidden we tot U.

1. Heer, leer ons en help ons door uw liefde, hoe wij samen een pelgrimstocht van rechtvaardigheid, verzoening en eenheid kunnen ondernemen in een verscheurde wereld.
Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om de prijs van oorlog en conflict en de mogelijkheid van verzoening te onderkennen;

2. Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om samen, in al onze diversiteit, het woord van God te lezen en te aanhoren, en onze gemeenschappelijke roeping te erkennen;
Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om naar elkaar te luisteren en met elkaar te praten, en zo dichter bij elkaar te komen;

3. Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om samen te rouwen en ons zo open te stellen voor de pijn en het lijden van anderen;
Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om samen te werken en zo ons te engageren voor gezamenlijke inzet;

4. Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om samen te vieren en zo ons te verheugen in elkaars vreugde en hoop;
Heer, leer ons en help ons door uw liefde, om samen te bidden en zo de rijkdom van onze tradities te ontdekken en de pijn van onze verdeeldheid te ervaren.